Smart City Sweden - Fortsatt stort internationellt intresse

Bild: Smart City Sweden

Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer fortsätter locka både nationella och internationella aktörer till Smart City Sweden. Trots reserestriktioner så har verksamheten lyckats engagera över 2000 deltagare från 62 olika länder via digitala lösningar.  Smart City Sweden har över 100 besöksobjekt runt om i landet som visar upp hållbara lösningar inom miljöteknik, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet.

Investerings- och exportplattformen Smart City Sweden arbetar för att öka samarbetet mellan Sverige och andra länder inom området hållbara städer. Smart City Sweden tar vanligtvis emot delegationer från hela världen med målet att inspirera andra att följa det svenska exemplet och samtidigt skapa exportmöjligheter för svenska företag.

– Genom Smart City Sweden:s verksamhet har vi ökat samarbetet med många länder och kommit ett steg närmare affärer för svenska företag. En förstudie om avfall i Colombia, ett motbesök gällande smarta elnät i Tyskland och en förstudie kring hållbara transportlösningar i Marocko är bara några exempel från det senaste året, säger Tomas Andersson, projektledare på Smart City Sweden.

Fler besök från Europa under 2020

Reserestriktionerna under 2020 medförde en omställning till digitala lösningar och tack vare det stora intresset för svenska hållbara lösningar så har besöken fortsatt, men nu som digitala besök.

Besökstoppen leds av Kina, Nederländerna och Danmark. Men det finns dock en stor skillnad, den kinesiska dominansen bland registrerade besök är inte lika framträdande som under 2019. Drygt 20 besök under 2020 kom från Kina. Det är en avsevärd minskning från 2019 då de uppgick till närmare 100. Däremot så har länder från Europa har varit mer frekventa besöksgrupper än tidigare.

Intresseområdena från delegationerna varierar stor med allt från energieffektivitet, transport och avfallshantering till social hållbarhet och digitalisering.

– Vi ser att det fortfarande finns ett stort intresse av svenska hållbara lösningar från utländska intressenter. Syftet med besöket är oftast relaterat till inspiration eller en ambition att träffa svenska företag. Genom att göra besöken digitala har Smart City Sweden lyckats fortsätta att utveckla samarbeten även under pandemin, säger Annika Nilsson affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Som en del i den digitala satsningen har en film tagits fram som visar svenska lösningar för hållbara städer. Webbinarier har också hållits inom en rad områden och virtuella rundturer har skapats för att ge besökarna en 360-vy över några av de goda exempel som Sverige kan visa upp.

Under 2021 utökas satsningen för att kunna ta emot ännu fler besökare och fortsätta skapa internationella samarbeten, såväl digitalt som fysiskt.

Om Smart City Sweden

Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som syftar till att öka svensk export av hållbara lösningar kopplade till staden. Exportplattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.