Offshore-energi i Finland planeras i stor skala, men den ryms inte i elnätet

Finlands enda havsbaserade vindkraftpark finns för närvarande utanför Björneborg vid ön Vetenskär. Foto: Wikipedia Common Lic. kredit: Kallerna

Nätmyndigheten Fingrid har planerat för anslutningspunkter för vindkraft till havs med en kapacitet på 1 300 megawatt vardera, vilket praktiskt taget endast skulle räcka till för projekt inom territorialvattnen.

Finlands enda havsbaserade vindkraftpark finns för närvarande utanför Björneborg vid ön Vetenskär. Totalt finns det planer för nästan 100 000 megawatt vindkraft till havs. 

Uträkningen för vindkraft till havs ser komplicerad ut. Elnätsföretaget Fingrid har fått förfrågningar om anslutningar för vindkraft till havs på 95 000 megawatt. Nya nätanslutningar finns dock endast tillgängliga för totalt 6 500 megawatt.

Mer vindkraft på havet än vad elnätet klarar av

Under våren har Fingrid utarbetat en plan för var vindkraftparker till havs skulle kunna anslutas till det finska stamnätet i framtiden.

Anslutningspunkterna skulle vara nära Reso, Ulvsby, Närpes, Vasa och Brahestad.

Fingrids plan är nu ute på remiss. I valet av anslutningspunkter har man tagit hänsyn till var det skulle vara mest kostnadseffektivt att bygga ut stamnätet. Hur som helst kräver planen mycket byggnadsarbete från Fingrids sida.

Förutom de fem nya punkterna kunde ett stort havsbaserat vindkraftverk anslutas direkt i Ingå, eftersom det tidigare fanns en stor stenkolskraftverk där och nätanslutningarna därför redan finns. Försvarsmakten har dock inte velat ha vindkraft i Finska viken.

- Ingå vore en bra plats eftersom det ligger nära de stora elförbrukningsområdena i södra Finland, säger Mikko Heikkilä, chef för strategisk nätplanering på Fingrid, till nyhetsbyrån Yle uutiset.

Heikkilä påpekar att det är uppenbart att inte alla planerade vindkraftprojekt till havs kommer att kunna förverkligas. Utvecklingen av elanvändningen och konkurrenskraften hos vindkraft till havs kommer att avgöra vilka projekt som blir av.

- Bara 6 500 megawatt är nästan lika mycket som all befintlig vindkraft på land. Denna mängd skulle producera nästan lika mycket el som de nuvarande kärnkraftverken, vilket skulle vara en avsevärt stor mängd, säger han.

Varje anslutningspunkt har en kapacitet på högst 1 300 megawatt, eftersom det är den största plötsliga effektförändringen som det finska elsystemet enligt Fingrids bedömning klarar av.

Vätgasfabrik

Heikkilä påpekar dock att samma punkt även skulle kunna ansluta konsumtion, såsom en vätgasfabrik. En del av vindkraften skulle kunna användas direkt av den, vilket skulle möjliggöra att fler megawatt kunde anslutas till dessa punkter.

Vindkraft till havs planeras för Finlands territorialvatten, det mer avlägsna ekonomiska zonen och Åland. Territorialvattnen förvaltas av Metsähallitus (skogsstyrelsen), som auktionerar ut projektområden. Den första tävlingen är redan klar och fler pågår.

Överlappning

De planerade nätanslutningspunkterna skulle med nuvarande planer redan vara till stor del upptagna av projekt inom territorialvattnen.

Många projektutvecklare har redan planerat vindkraftverk för den ekonomiska zonen, delvis överlappande varandra. Miljökonsekvensbedömningar har också gjorts för projekten, även om reglerna har varit under utveckling.

Just nu är ett lagförslag om hur rättigheterna för vindkraft till havs ska fördelas från och med nästa år ute på remiss. Syftet är att ge alla intresserade lika möjligheter att delta och att inte ge företräde till de entreprenörer som redan på eget initiativ har börjat förbereda sig.

Källa: Yle Uutiset

 

 

 

 

4