Radiant utvecklar billiga, bärbara kärntekniska mikroreaktorer

Ett team av före detta SpaceX-ingenjörer utvecklar den första bärbara strömkällan utan utsläpp som fungerar var som helst.

Av Markuu Björkman

Strömkällan kan tillhandahålla el och värme till avlägsna samhällen, katastrofområden och baser. Denna bärbara reaktor kommer också att möjliggöra snabb installation av nya enheter i befolkade områden, vilket ger otaliga fördelar för befolkningen.

Förra året säkrade teamet 1,2 miljoner dollar i finansiering från investerare för företagets startup Radiant. Investeringen gjordes för att bidra till utvecklingen av dess billiga, bärbara kärntekniska mikroreaktorer som utgör ett alternativ till fossila bränslen för både militära och kommersiella tillämpningar.

Ny dimension

Tekniken ger en helt ny dimension när det gäller portabilitet för kärnreaktorer. Denna mikroreaktor, som fortfarande är i utvecklingsfasen av en slutlig prototyp, levererar över 1 megawatt elektricitet och kan fungera i upp till 8 år, vilket ger tillräckligt med ström för att försörja över 1 000 hem per enhet. Flera mikroreaktorer kan användas tillsammans för att driva en hel stad eller militärbas.

bild
Foto: Radiant

Rent alternativ

Denna mikroreaktor kommer att tillhandahålla ett rent energialternativ till fossila bränslen för militära och kommersiella tillämpningar.

Radiants nukleära mikroreaktor är designad för att passa i en godscontainer och kan enkelt transporteras med flyg, fartyg och på väg, vilket innebär att den kommer att ge överkomlig energi till samhällen utan enkel tillgång till förnybar energi.

Detta kommer i sin tur att göra det möjligt för isolerade eller avlägsna samhällen att minska sitt beroende av fossila bränslen, vilket ger mer fördelar för naturen och befolkningen själv.

Dess design utnyttjar också ett avancerat partikelbränsle som inte smälter ner och som tål högre temperaturer jämfört med traditionella kärnbränslen.

Detta kommer inte bara att eliminera utsläppen från de nuvarande dieselgeneratorerna utan också behovet av att ständigt ta in lastbilar fulla med bränsle för detta ändamål.

Provisoriska patent

Dessutom minskar användningen av heliumkylmedel avsevärt riskerna för korrosion, kokning och kontaminering i samband med mer traditionella vattenkylmedel. 

Radiant meddelar att det har fått provisoriska patent för idéer som det utvecklats kring att tanka rektorerna och effektivt transportera värme ut ur reaktorhärden.

Många företag arbetar för närvarande med kompakta kärnreaktorer och flytande kärnkraftverk, till exempel de som produceras av det danska företaget Seaborg Technologies.