Baltikums första flytande solkraftverk tål -22°C

Staden Jurmala är omgiven av Lielupefloden, Rigabukten och Kemeri Nationalpark och består till 64% av naturområden. Eftersom det inte var möjligt att installera en solstation på marken, valdes en oanvänd damm som installationsplats. Foto: DEREX

DEREX, en ledande aktör inom förnybar energi, har designat och installerat det första flytande solkraftverket i Baltikum med en kapacitet på 2,1 megawatt. Kraftverkets främsta egenskap är dess motståndskraft mot Baltikums väderförhållanden: anläggningen har redan bevisat sin effektivitet vid temperaturer ner till -22°C.

Designen av det flytande systemet har utförts av Sungrow medan solmodulerna tillverkats av RECOM Technologies. Systemet är anpassat för Lettlands unika klimatutmaningar med kalla vintrar och frekventa, intensiva hagelstormar. Denna miljö kräver hållbara och motståndskraftiga lösningar för solenergi.

Tål extremt låga temperaturer

Hållbarhet och motståndskraft Systemet uppvisar enastående motståndskraft mot vanliga miljöpåfrestningar som salt, dimma, snö och is. Det är även skyddat mot korrosiva ämnen som ammoniak och vätesulfid. Pontoonsystemet är utformat för att tåla extremt låga temperaturer typiska för Baltikums vintrar, vilket eliminerar risken för sprickbildning. Komponenterna i systemet är noga utvalda för sin robusthet och förmåga att bära tunga snöbelastningar.

Ankarsystemet är konstruerat för att stå emot påfrestningar från flytande is.

Ekovänliga lösningar för känsliga områden Placeringen av kraftverket valdes med hänsyn till teknisk och energieffektivitet samt Jurmalas landskapsegenskaper.

- Flytande stationer har ännu inte blivit populära i Baltikum, men flytande solkraftverk framstår som den mest miljövänliga lösningen för de känsliga ekosystemen i vårt område, förklarar Yulia Nikulina, projektledare och direktör för DEREXs gröna energidivision.

- Dessutom gynnas panelerna av det svalare vattnet under frysperioder, vilket ökar kraftgenereringskapaciteten för det flytande systemet.

Teknisk översikt:

Projektet inkluderar 3 820 ramlösa dubbelsidiga glasmoduler, varje med en effekt på 550 W, installerade på en 'ö' i en 12° vinkel för optimal solljusinsamling. Flytsystemet består av en matris med ankarpunkter på en trelagersarkitektur.

Källa: DEREX

OM DEREX Sedan 2010 har DEREX etablerat en distinkt position inom energisektorn. Företagets tjänster inkluderar all typ av elektrisk installationsarbete, systemdesign för byggnader, konstruktion av telekommunikationsnätverksinfrastruktur och lösningar inom solenergi. Med kontor i Lettland och Tyskland genomför DEREX både regionala och internationella projekt.