Stora miljövinster när radar mäter fukt i flis

Skopa med radarantenner för fuktmätning av träflis. Foto: Radarbolaget

I samarbete med Högskolan i Gävle har Radarbolaget utvecklat en metod att snabbt och tillförlitligt mäta fukthalten hos träflis.

- Ett genombrott för radarforskning som innebär stora energibesparingar och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Daniel Rönnow, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande.

Förutom pappersindustrin finns 580 fjärrvärmeverk och 125 större biobränsleeldade anläggningar i Sverige som hanterar träflis.  

Forskningsresultatet innebär att fuktmätningen, som tidigare tog över ett dygn och då bara handlade om en liten del av materialet, nu går igenom stora volymer på en sekund. Det blir möjligt att mäta kontinuerligt på ett transportband med träflis, på hela lastbilar, eller att sätta antennerna i en stor skopa som lastar flis, enligt Högskolan Gävle.

- Genom att säkerställa fukthalten hos träflisen kan man få högre verkningsgrad vid förbränningen och renare rökgaser. De flesta av våra mätapplikationer går ut på att spara energi och minska utsläpp av växthusgaser, säger Patrik Ottosson, vd för Radarbolaget.