Svensk Solenergis mål: 15 procent av uppvärmningen ska ske med solvärme

Organisationen Svensk Solenergi vill se en kraftig utbyggnad av solvärmeanläggningar i Sverige. Foto: Absolicon

Svensk solenergi har som mål att 15 procent av elproduktionen i Sverige ska komma från solkraft. Men organisationen har också som mål att 15 procent av uppvärmningen ska komma från solen genom solvärme. Det berättade organisationens vd Anna Werner på Elfackmässan i Göteborg.

Svensk Solenergi vill se en kraftig utbyggnad av solvärmeanläggningar i Sverige.

– Alltså att man kan värma vatten på taket så det blir varmt och hjälpa till att få varmvatten i huset, sa Anna Werner.

Hon exemplifierade med uppvärmning av sommarstugor eller pooler på sommaren, något som är vanligt i södra Europa.

– Det är dock lite mindre potential för de här småskaliga anläggningarna i Sverige, men vi skulle definitiv kunna ha mycket mer storskalig solvärme i Sverige och utnyttja solens värme till fjärrvärmenäten och alla de närvärmenät som vi har i Sverige, sa Anna Werner.

 

För att få fart på utbyggnaden av solvärme föreslår Svensk Solenergi att det gröna skatteavdraget justeras så att det även omfattar installation av solfångare. 

”Den som installerar solceller eller system för lagring av el får göra ett skatteavdrag. Samma möjlighet bör ges till dem som installerar solfångare och en ackumulatortank för varmvatten”, skriver föreningen i sitt solenergipolitiska program. 

Föreningen vill också att tekniken ska integreras i energisystemet. 

”Storskalig solvärme har samma behov som solcellsparker av tydliga ställningstaganden mellan olika samhällsintressen. Solvärme bör ges prioritet på ytor där man kan koppla in den i fjärrvärmenäten”, skriver föreningen.

AV: Anders Carlsson