PFAS på väg att fasas ut

Foto: Lanju Fotografie/Unsplash

På många håll arbetar man på att få bort PFAS från marknaden. Inom EU pågår en process för att införa gruppförbud mot alla PFAS-ämnen. Det handlar om minst 4 700 olika varianter. Konsument- och miljöorganisationer i USA och Europa har börjat driva frågan.

AV: PETER HÖÖK FOTO: ARKIVBILD

Allt mer forskning har genom förts och kunskaperna om PFAS har ökat kraftigt på senare år. I takt med den ökande medvetenheten om farorna kring PFAS har många företag som säljer produkter som innehåller PFAS börjat se sig om efter alternativ. Debatten kring PFAS i Sverige har aktualiserats av att man hittat förekomst av PFAS i dricksvatten. Man har konstaterat att kontamineringen kommer från brandskum som används vid flygplatser. Nu pågår på flera håll juridisk strid om vem som ska bekosta saneringen av PFAS runt flygplatserna. I Kallinge i Blekinge har drabbade gått samman och stämt kommunen för de förhöjda halterna i dricksvattnet.

PFAS-ämnen har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. PFAS finns i en mängd produkter, bland annat i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter för att nämna några tilllämpningar för PFAS.

PFAS är mycket svårnedbrytbart och återfinns över allt i samhället. På vissa platser där det finns höga koncentrationer, som i jordbruksmark och grundvatten kommer man tvingas sanera. Då måste PFAS samlas upp, och destrueras genom förbränning i tusen graders hetta i värmeverk eller i särskilda destruktionsanläggningar.

I en ny rapport från Svenskt Vatten menar man att uppströmsarbetet är nyckeln till att fasa ut PFAS. Det vill säga att se till att PFAS inte hamnar i avloppssystem, i mark och vatten eller i konsumentprodukter. Det enda sättet att lyckas med detta är att förbjuda PFAS. Det internationella arbetet är helt avgörande. EU måste definiera PFAS som grupp och införa ett gruppförbud mot kemikalien.

bild