Solenergikris i Tyskland: Meyer Burger överväger flytt till USA

Tysklands största solenergipark i Weesow-Villmersdorf. Foto: Energikoncernen EnBW

Tyskland, en gång ledande inom solenergi, står inför en kritisk utveckling då Meyer Burger, landets största producent av solmoduler, planerar att flytta sin verksamhet till USA. Detta drag, som kan innebära förlusten av 500 arbetstillfällen, följer på företagets förluster på cirka 133 miljoner euro under 2023.

Meyer Burgers beslut att stänga sin modulproduktion i Tyskland väcker politiska debatter om statligt stöd till solenergisektorn, särskilt i ljuset av en budgetkris i Tyskland och en dom från landets högsta domstol som skapat ett budgethål på 60 miljarder euro. Detta har lett till splittring inom regeringskoalitionen där det liberala FDP-partiet motsätter sig statliga subventioner till industrin.

En viktig roll

Produktionen av solpaneler domineras idag av Kina, men Tyskland spelar fortfarande en viktig roll i värdekedjan genom tillverkning av polysilikon, en nyckelkomponent i solpaneler, i Sachsen. Regionen, som också kallas "Silicon Saxony", är en viktig hub för Tysklands mikrochipproduktion och anses spela en central roll i Europas strävan att återföra produktionen av avancerade halvledare till kontinenten.

Sachsens energiminister Wolfram Günther uttrycker oro över Meyer Burgers flyttplaner och efterlyser snabba beslut för att skydda den nationella marknaden och reservera en del för tysktillverkade moduler. Teknologiskt anses Meyer Burger ligga i framkant, men företaget påpekar orättvis konkurrens och dumpning som orsaker till deras svårigheter.

Billig import från Kina

Tysklands ekonomiminister Robert Habeck och socialdemokraterna (SPD) stödjer subventioner för att bevara industrin, medan FDP motsätter sig detta, med argumentet att det är billigare att importera från Kina eller Indien istället för att bygga egna kapaciteter. Samtidigt uppmanar Tysklands förnybara energiförbund (BEE) till snabba beslut för att stärka Tysklands energiförsörjningsresiliens genom att återuppbygga inhemska produktionskapaciteter.

Net-Zero Industry Act

Denna utveckling sker mitt i debatten om Europas industriella politiklagstiftning, Net-Zero Industry Act, som syftar till att stödja produktionen av teknologier som är avgörande för att uppnå klimatneutralitet. Tyskland stöder införandet av "resiliensupphandlingar" för att stärka produktionen inom EU genom resilienskriterier i samband med förnybara energiupphandlingar.

Diskussionerna om ett stödpaket för solenergiindustrin pågår för närvarande i det tyska parlamentet, med avslut planerat till 21 februari enligt dokument som Euractiv har tagit del av.

Källa: Tysklands förnybara energiförbund (BEE)