Solenergi under Åbo torg fungerar – men med vissa utmaningar

Ett av Finlands största underjordiska parkeringshus med solenergidrift, Åbo Toripark, under en central torg öppnade i december 2020 och har plats för 620 bilar, 20 laddplatser för elbilar och en biltvätt. Toriparkki, byggd i Åbos kärna, direkt under Åbo salutorg, betjänar alla som behöver parkering i centrum. Färdigställandet av det underjordiska parkeringshuset är en del av ett storskaligt projekt som avser att öka livskraften i stadskärnan, där även Åbos salutorg får ett nytt utseende. Foto: FläktGroup

Ett innovativt solenergisystem, som installerats under finländska staden Åbos största centrala torg och under dess stenläggning med syftet att samla solenergi och hålla torget isfritt, fungerar enligt förväntningarna, rapporterar energibolaget Tori Energia.

Systemet har under sommaren lyckats samla in 90 procent av den förväntade energin, vilket gör att parkeringshuset Toriparkki, omgivande gator och torgets paviljonger nu kan värmas upp med solenergi lagrad från föregående sommar. Detta markerar en milstolpe i Åbos strävan efter hållbar energianvändning.

Ventilationen sköts av företaget FläktGroups riktningstrycksfläktar som är enligt företaget en av marknadens mest effektiva och prisvärda lösningar för ventilationssystem av slutna parkeringsplatser. FläktGroups rikttrycksfläktsystem installerat i Åbo Toriparkki möjliggör både ventilation efter behov och effektiv rökutsug enligt företaget. 

Trots framgången har systemet stött på problem med marknedsänkningar som påverkat solenergisystemets rörnät, vilket ledde till att energiutvinningen blev 10 procent lägre än förväntat. För att kompensera detta har extra fjärrvärme använts.

Solenergi och fjärrvärme

Åbo Stad, som betalar för värmeenergin som används för att hålla torget snöfritt, har ännu inte exakta uppgifter om hur energiproduktionen fördelas mellan solenergi och fjärrvärme. Den första vintersäsongen 2022–2023 värmdes torget helt med returvärme från fjärrvärmen. Åtgärder för att åtgärda bristerna som uppstått har vidtagits under hösten och kommer att fortsätta under början av 2024.

Nästan 100 procent

Åbo stads representant Jarkko Virtanen och Tori Energias vd Jari Pölönen betonar att systemet stegvis närmar sig full kapacitet och att under framtida somrar förväntas prestandan uppnå nästan 100 procent genom solenergiutvinningen.

Denna utveckling är ett viktigt steg mot Åbos mål att bli självförsörjande med hjälp av förnybar energi och belyser de utmaningar och lösningar som städer står inför när de övergår till grönare energikällor.

Källa: Tori Energia