Gasums projekt med fem biogasanläggningar fortskrider

Gasum fortsätter sin plan för att öka tillgången på biogas genom att investera över 62 miljoner euro i byggandet av en biogasanläggning i Borlänge. Projektet har beviljats ett bidrag på 15 miljoner euro från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet. Byggandet av anläggningen inleddes under våren 2024. Genom att använda en blandning av regionalt anskaffat organiskt hushållsavfall och gödsel kommer anläggningen att producera 133 gigawattimmar (GWh) flytande biogas (LBG) per år från 2026 och framåt. Visualisering: Gasum

Arbetet med Gasums biogasanläggning i Hörby kommun, går snabbt framåt. Gasum planerar att bygga fem stora biogasanläggningar under de kommande åren. Biogas möjliggör betydande utsläppsminskningar inom transport och industri.

Gasums projekt är en viktig del av företagets plan att avsevärt öka tillgången på förnybar gas i Norden. Företaget, med huvudkontor i Esbo, Finland, meddelade nyligen om framstegen i projektet.

Två anläggningar under uppförande

Två av anläggningarna är redan under uppförande. Den första anläggningen, som byggs i Götene, cirka 150 kilometer nordost om Göteborg, kommer att påbörja kommersiell produktion i slutet av 2024. Den andra anläggningen, som byggs i Borlänge, fick sitt slutliga investeringsbeslut i början av 2024, och byggarbetsplatsen har just startats.

Hörby är nästa

Nästa anläggning kommer att ligga i Hörby, nordost om Malmö. Förberedelserna går snabbt framåt eftersom de flesta designlösningarna redan har testats i Götene och Borlänge.

Användning av gödsel som råvara i biogasanläggningar säkerställer stora utsläppsminskningar

– Vi anser att varje plats har sina egna unika förutsättningar och egenskaper, säger Tor Husebø, Gasums projekt- och produktionschef för biogas, i ett pressmeddelande.

– Hörby ligger i en region med mycket jordbruk och många gårdar. Det finns därför gott om gödsel och andra jordbruksrester som kan användas för biogasproduktion. Biogasproduktionen hjälper till att minska jordbrukets klimatpåverkan i området. Vi har mycket goda relationer med Hörby kommun, som är positivt inställd till Gasums planerade projekt. Samarbetet kring planläggningen går också mycket bra.

Betydande utsläppsminskningar med biogas

Biogas som produceras från avfallsströmmar är ett bränsle vars livscykelutsläpp av växthusgaser är i genomsnitt 90 procent lägre jämfört med konventionella fossila bränslen som diesel. När råvaran är gödsel från gårdar kan utsläppsminskningen överstiga 100 procent, eftersom man undviker de utsläpp som annars uppstår vid konventionell hantering av gödseln.

Ökad användning av biogas är en av de mest effektiva metoderna för att minska utsläpp inom transport och industri – och tillgången till biogas är redan god.

Den planerade biogasanläggningen i Hörby, nära E22, har ett idealiskt läge för transportinfrastruktur. Anläggningen kommer att kunna ta emot upp till 500 000 ton olika råvaror per år. De flesta råvarorna kommer att bestå av jordbruksrester och avfall, såsom fast och flytande gödsel från produktionsdjur, spannmål och ensilage. När anläggningen är klar kommer den årligen att producera biogas samt upp till 480 000 ton högkvalitativa återvunna biogödselmedel, som återförs till de lokala åkrarna som gödsel.

Stöd från Klimatklivet

Gasum har ännu inte fattat det slutliga investeringsbeslutet, men förberedelserna går bra och projektet är nu i tillstånds- och planeringsstadiet. Den svenska miljömyndigheten har beviljat stöd till Hörbyprojektet, liksom till hela Gasums nya anläggningsportfölj, genom investeringsprogrammet Klimatklivet.

– Om allt går enligt plan kommer anläggningen att börja producera 133 gigawattimmar biogas per år i slutet av 2026. Detta innebär en betydande minskning av koldioxidutsläpp genom användning av biogas istället för fossila bränslen, säger Tor Husebø.

Gasums framtida mål

Gasums strategiska mål är att leverera sju terawattimmar (TWh) förnybar gas årligen till den nordiska marknaden fram till 2027. Detta innebär en fyrdubbling av produktionen och en årlig minskning av koldioxidutsläppen med 1.8 miljoner ton för Gasums kunder.

Gasum, grundat 1994, är en ledande aktör inom gasbranschen i Norden. Företaget erbjuder ett brett utbud av energilösningar och arbetar för att främja hållbara energikällor och minska klimatpåverkan.

Källa Gasum