Nya betongrev ska rädda ögonkorallen i Kosterfjorden

Hans Karlander, vd och koncernchef på Thomas Concrete Group Foto: Thomas Concrete Group 

Flera betongrev sänks ner i Kosterfjorden för att ge den hotade ögonkorallen en chans till återväxt. Det unika betongreceptet, framtaget av Thomas Concrete Groups forskningslaboratorium, är designat för att hålla ett optimalt pH-värde och tåla havets påfrestningar i upp till 150 år.

Projektet för att återskapa reven för ögonkorallen initierades 2019 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs universitet. Thomas Concrete Groups forskningslaboratorium C-lab och det svenska dotterbolaget Thomas Betong har utvecklat den speciella betongen.

– För att Ögonkorallen och andra organismer ska trivas och vilja kolonisera sig här behöver betongen ha ett lågt pH-värde. För det här projektet har vi testat fem olika sammansättningar för att se vilket recept som fungerar bäst, säger Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef på Thomas Concrete Group.

b
Flera betongrev sänks ner i Kosterfjorden. Foto: Thomas Concrete Group
b
De 600 kilo tunga betongblocken är formade som sexarmade bläckfiskar med ihåliga ytor. Dessa konstgjorda rev placeras där vattnet strömmar snabbare, vilket hjälper korallernas larver att få fäste. Foto: Thomas Concrete Group

Betong i marina miljöer är inte nytt. Arkeologer har hittat pirar från romartiden som stått i 2000 år. Då användes vulkanaska och släckt kalk som bindemedel. I detta projekt har man utvecklat en klimatförbättrad betong med låg andel cement samt tillsatser av masugnsslagg och silikastoft. Det resulterande betongreceptet har ett pH-värde på 11,5, vilket skapar en gynnsam miljö för ögonkorallens larver.

Betongen har levererats av Thomas Betong och betongreven har tillverkats av Svensk Armering & Betong Byggen. Totalt ska 132 betongrev placeras ut på utvalda platser i Kosterfjorden.

Tidigare fanns rev för ögonkoraller på sex platser i Kosterfjorden. Bottentrålning och annan mänsklig påverkan har reducerat detta till endast två rev. Återväxten av korallreven är avgörande även för andra arter. Över 1 300 olika arter har observerats vid ögonkorallrev, inklusive kommersiellt viktiga fiskarter som torsk.