Electrolux tar miljardlån av Nordiska investeringsbanken

Electrolux huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

Nordiska investeringsbanken (NIB) och Electrolux har tecknat ett åttaårigt hållbarhetslänkat lån på cirka 140 miljoner euro. Electrolux Group var ett av de 100 första företagen i världen som anslöt sig till Science Based Targets initiative (SBTi) och fick sina mål för minskning av koldioxidutsläpp godkända av SBTi  2018.

Nya mål för minskning av koldioxidutsläppen godkändes av SBTi 2023, där Electrolux Group strävar efter att minska koldioxidutsläppen från de egna produktionsanläggningarna (Scope 1&2) med 85 procent och minska koldioxidutsläppen i värdekedjan (Scope 3) med 42 procent till 2030 jämfört med 2021.

Utöver dessa klimatmål innehåller NIB:s låneavtal ett tredje Scope 3-mål om att minska Electrolux Groups koldioxidutsläpp från användningen av sålda produkter (med fast energiblandning och fasta försäljningsvolymer) med 1 procent per år till 2027.  

– Våra vetenskapsbaserade mål styr arbetet med att fortsätta uppnå betydande minskningar av vårt koldioxidavtryck, och vi uppskattar det pågående stödet från NIB som hjälper oss att uppnå detta. Det är avgörande för oss att vi själva som företag och alla som köper våra produkter ska kunna minska sin påverkan på planeten. Detta handlar om allt från energin vi köper in i vår verksamhet till att ta fram innovationer, säger Elena Breda, Electrolux Groups hållbarhets- och teknologichef, i ett pressmeddelande.

Electrolux-koncernen är ett över 100 år gammalt, ledande globalt vitvaruföretag. Under en grupp ledande varumärken för vitvaror, inklusive Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer koncernen hushållsprodukter på cirka 120 marknader varje år. År 2023 omsatte Electrolux Group 134 miljarder kronor och sysselsatte 45 000 personer runt om i världen.

NIB är ett internationellt finansinstitut som ägs av åtta medlemsländer: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.