Revolutionerande samarbete för återvinning av "problemplast"

Plaståtervinningen förhindrar tiotusentals ton CO2-utsläpp. Foto: Wikimedia Commons

Ett samarbete inleds mellan två svenska företag, som framöver kommer att bidra till stora framsteg gällande plaståtervinning. Det handlar om Svensk Plaståtervinning, vars ambition är att göra plastförpackningar från hushållen till en del av den cirkulära ekonomin – och Impossible Plastics, som producerar lastpallar av den så kallade ”problemplasten”.

– Vår första fabrik är nu i full drift och för att fortsätta skala upp vår produktion behöver vi en trygg och logistiskt smidig försörjning av plastavfall. Vi är därför väldigt glada över det här samarbetet med Svensk Plaståtervinning, en aktör som varit med och drivit utvecklingen på ett imponerande sätt, säger William Holmberg, vd på Impossible Plastics.

Att återvinning blivit ett högt prioriterat område märks tydligt på flera håll. Exempelvis återvinns 75 procent av alla tidningar, 80 procent av returburkarna och 90 procent av alla glasflaskor. Men när det gäller plast går det trögare. Enligt Naturvårdsverket materialåtervinns omkring 33 procent av plastförpackningarna. Inkluderas även kommunplast, industriell plast och all övrig plast är återvinningsnivån bara 10 procent.

I två närliggande anläggningar i Motala verkar de två företagen. Samarbetet de nu inleder innebär att Svensk Plaståtervinning kommer att fungera som Impossible Plastics primära leverantör av plastråvara.

Banbrytande teknik i nyöppnad fabrik

Impossible Plastics driftsatte nyligen sin första fabrik – och i fabriken kan nästan all sorts plast tas emot, smältas ner, pressas och formas om: exempelvis till helt nya lastpallar.

I sin nyöppnade fabrik har företagets kapacitet att hantera 6 700 ton plast årligen. En mängd som räcker till att producera 340 000 lastpallar om året, vilket förhindrar 20 400 ton Co2-utsläpp. Varje kilo plast som används förhindrar nämligen tre kilo Co2-utsläpp. För att tillverka en pall går det åt 20 kilo plast, vilket betyder att varje enhet förhindrar Co2-utsläpp motsvarande 60 kg.

– Vi är glada över att ha ingått ett samarbete med Impossible Plastics. Efter att vi sorterat ut 11 plastfraktioner återstår en mindre mängd problematisk plast som vi nu har hittat en lösning för. Dessutom är detta ett utmärkt exempel på en industriell symbios där flera företag samverkar för att uppnå maximal resurseffektivitet, säger Mattias Philipsson VD på Svensk Plaståtervinning.