Ny metod för att bekämpa algblomning testas på Gotland

Algblomning i Halland. Foto: Pål-Nils Nilsson/Wikimedia Commons

I sommar genomförs tester av en ny metod för att bekämpa algblomning i vattnen utanför Klintehamn och Tofta på Gotland. Den nya metoden har tagits fram vid KTH. 

Under sommarmånaderna, när vattnet når uppemot 20 grader, frodas algblomningen. Cyanobakterierna som trivs i dessa förhållanden kan vara skadliga både för människor och djur.

– Vi ska tråla upp ansamlingar av cyanobakterier och hoppas kunna algsanera för att skydda känsliga områden och stränder så att människor kan bada och Östersjön kan må bättre, säger Fredrik Gröndahl, forskare och docent i industriell ekologi vid KTH.

b
Fredrik Gröndahl, forskare och docent i industriell ekologi vid KTH. Foto: KTH

Metoden innebär att cyanobakterierna fångas upp av finmaskiga dukar, kallade vira, som normalt används inom träindustrin och även vid oljesanering.

Om tekniken visar sig effektiv här på Gotland kan den få stor global betydelse, då algblomning är ett utbrett problem runt om i världen med allvarliga konsekvenser för vattenkvaliteten.

Hållbart nyttjande och marina undersökningar

En viktig del av projektet är att undersöka möjligheterna att återanvända de insamlade algerna som biobränsle. Dessutom ingår planer på att använda undervattensrobotar, utvecklade vid KTH, för att utforska havsbotten under algtäcket.

– Östersjöns botten har inget syre. Kan vi fånga upp biomassa kan vi hjälpa havet att må lite bättre, säger Fredrik Gröndahl.

b
Algblomning. Foto: KTH