UPM anpassar inköp efter nya miljöregler

UPM ser potential att omvandla skogens koldioxidutsläpp till e-bränslen. Källa: UPM

Det finländska skogsbolaget UPM har beslutat att upphöra med inköp av trä och stubbar från skogsområden som omvandlas till jordbruksmark. Denna förändring är en del av företagets anpassning till nya interna riktlinjer som stödjer hållbar skogsförvaltning och följer bestämmelserna i den nya skogskodexen.

Beslutet, som trädde i kraft tidigare under våren, markerar en betydande förändring i företagets inköpspolicy. UPM säkerställer nu att träinköp inte bidrar till konverteringen av skogsområden till jordbruksmark, i linje med bolagets strävan efter att minimera sin påverkan på skogsskövling.

- Det här är ett steg mot att försäkra att vår verksamhet är i harmoni med globala miljömål och kundförväntningar", säger en talesperson för UPM.

- Vi är fast beslutna att leda vägen mot en mer hållbar skogsindustri.

Framtidsutsikter och innovationer

Samtidigt undersöker UPM nya tekniska lösningar för att förbättra sin miljöpåverkan och ekonomiska effektivitet. Ett område som utforskas är användningen av industriella koldioxidutsläpp, där företaget ser potential att omvandla dessa utsläpp till e-bränslen. Dessa bränslen kan i framtiden ersätta fossila bränslen och minska klimatpåverkan.

Denna utveckling speglar en bredare trend i skogsindustrin, där företag söker sätt att inte bara minska miljöskadliga utsläpp utan även generera ekonomiskt värde från biprodukterna av sin verksamhet. UPM:s forskning och utveckling inom detta område kan på sikt bidra till nya inkomstströmmar och stärka företagets position på marknaden.

Utvärderingen fortsätter

- Vi ser stora möjligheter i att omvandla våra utsläpp till resurser, förklarar forskningschefen på UPM.

- Att utveckla tekniker för att omvandla koldioxid till värdefulla produkter är inte bara bra för miljön utan också för vår affärsmodell.

Investeringar och framtidsplaner fortsätter att utvärderas, där hållbarhet och innovation står i centrum för UPM

strategiska beslut. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa långsiktig lönsamhet och miljöansvar i en alltmer osäker global marknad.

Källa: Maaseudun Tulevaisuus (Landsbygdens Framtid)