Equinor bidrar till förnybar energi i Polen med ny solkraftsanläggning

Lipno ligger i provinsen Wielkopolskie i centrala Polen. Photo: Ole Jørgen Bratland / Equinor

 

 

 

 

 

4

 

 

Equinor fortsätter att växa inom förnybar energi i Polen genom att öppna sin tredje solkraftsanläggning i landet. Den nya anläggningen Lipno, som ligger i provinsen Wielkopolskie i centrala Polen, har nu påbörjat provproduktion och stärker därmed bolagets position på en av Europas snabbast växande marknader för förnybar energi.

Efter att Equinor 2021 förvärvade det polska förnybara energibolaget Wento, som då hade en projektportfölj på 1,6 GW solprojekt, har företaget expanderat kraftigt. Idag driver Wento, som är helägt av Equinor, tre solkraftverk och ett vindkraftverk i Polen med en total kapacitet på cirka 200 MW.

Denna expansion illustrerar hur Equinor använder sina investeringar i lokala utvecklingsbolag för att bygga upp en substantiell och lönsam verksamhet inom förnybar energi på utvalda marknader.

Den ackumulerade årsproduktionen från Wento uppskattas till omkring 280 GWh per år, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för cirka 140 000 polska hushåll.

En diversifierad och framtidssäkrad energistrategi

Utöver den nuvarande kraftproduktionen, har Wento under Equinors ledning utvidgat sin projektportfölj till över 3 GW. Portföljen inkluderar inte bara kraftproduktion utan även batterilagring, vilket ökar flexibiliteten och möjligheterna till värdeskapande.

Wento har nyligen vunnit en auktion i den polska kapacitetsmarknaden för fyra projekt inom batterilagring, som sammanlagt uppgår till 400 MW/1,6 GWh. Dessa projekt är avgörande för Polens framtida elnätsstabilitet eftersom landet ökar andelen förnybar energi.

Stärker sin position på den polska marknaden

Equinor planerar också att vara en tillförlitlig energipartner för Polen genom att stödja landets energiomställning. Bolaget bygger ett brett energiutbud i Polen, diversifierar energikällor och tillförsel av energi. Utöver satsningar på landbaserade förnybara källor är Equinor engagerade i utvecklingen av tre storskaliga havsbaserade vindprojekt tillsammans med Polenergia och levererar naturgas från den norska kontinentalsockeln till Polen via Baltic Pipe.

Källa: Equinor