Bergmaterialindustrin tar krafttag för biologisk mångfald

Sveriges Bergmaterialindustri tar fram en branschgemensam färdplan med åtagande och åtgärder för att främja den biologiska mångfalden i branschens bergtäkter. Foto: SBMI

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) lanserar ett initiativ för att stärka sitt arbete med biologisk mångfald. Med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) ska en gemensam färdplan utvecklas för att tydliggöra branschens åtaganden och nödvändiga åtgärder.

"Näringslivet spelar en nyckelroll i att bevara den biologiska mångfalden. Genom en gemensam färdplan kan vi arbeta strategiskt och långsiktigt för att integrera biologisk mångfald i vår verksamhet", säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI.

Gemensam färdplan för ökad biologisk mångfald

Flera företag inom bergmaterialindustrin har länge arbetat med att främja biologisk mångfald under drift och efter avslutad verksamhet. Ett exempel är hänsynen till backsvalor under häckningssäsongen. Branschen har tidigare tagit fram en handbok för att skapa gynnsamma förutsättningar för naturen i täkter. Huvudansvarig för det nya projektet är Swerock AB, tillsammans med NCC Industry AB, Skanska Industrial Solutions AB och Sibelco.

"Många företag vill arbeta proaktivt för att främja biologisk mångfald. Ett gemensamt arbete kan sprida kunskap och erfarenheter som ytterligare stärker detta arbete", säger Monica Soldinger Almefelt, miljötillståndschef på Swerock.

Samarbete med ledande experter

Projektet genomförs i samarbete med Ecogain, ett ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald. En referensgrupp med representanter från Naturvårdsverket, SLU Centrum för biologisk mångfald, WWF Sverige, Trafikverket och Birdlife kommer att bidra med värdefulla synpunkter på färdplanens utformning och prioriterade åtgärder.

"En tydlig vision för biodiversitet ger affärsfördelar, och det är både modigt och smart av SBMI att satsa på detta. Vi på Ecogain är stolta över att få vara en del av projektet och ta fram en branschfärdplan för biologisk mångfald", säger Helena Granborg, projektansvarig på Ecogain.

Projektet startar i augusti 2024 och pågår under ett år. Under denna period kommer projektgruppen att samarbeta nära med branschens aktörer och intressenter för att säkerställa att alla aspekter av biologisk mångfald beaktas.

Källa: SBMI