Metsä Group utforskar ny teknik för koldioxidlagring

Initiativet att bygga en anläggning för koldioxiduppsamling på Metsä Groups anläggning i Raumo är ett led i företagets ambition att inte bara minska sina egna utsläpp utan också att utveckla nya cirkulära lösningar inom skogsindustrin. Foto: Metsä Group

Metsä Group tar nästa steg i sin satsning på miljöteknologi genom att undersöka möjligheterna för att bygga en anläggning för koldioxiduppsamling på sin fabriksanläggning i Raumo.

Pilotprojektet, som är planerat att inledas nästa år, är en del av företagets bredare strategi att minska sin miljöpåverkan och använda koldioxid från sina egna produktionsprocesser som en resurs.

Från utsläpp till resurs

Metsä Group, tillsammans med teknologiföretaget Andritz, arbetar för att omvandla koldioxidutsläpp till användbara produkter. Projektet inleddes förra året med en förstudie om koldioxidupptagning, och syftet är att ta tillvara på de biobaserade koldioxidutsläppen från Metsä Groups tillverkningsprocesser.

Genom att omvandla dessa utsläpp till en resurs, till exempel som ersättning för fossila bränslen, kan Metsä Group bidra till en mer hållbar framtid och skapa nya möjligheter inom skogsindustrin.

Nya cirkulära lösningar

Genom att återanvända koldioxiden som en del av sin produktionskedja kan Metsä Group bidra till att stärka både miljö- och affärsmässiga aspekter av sin verksamhet.

Källa: Maaseudun Tulevaisuus