DSV satsar på el-lastbilar: 2000 fordon till 2030

DSV satsar på att möta den ökade efterfrågan på effektiva och hållbara logistiktjänster. Foto: DSV

Den danska transportkoncernen DSV har beslutat att införa 2000 elektriska lastbilar till 2030. De första 300 fordonen kommer att rulla ut 2024 och 2025.

- Vi anser att det är nödvändigt att leda den gröna omställningen inom transportsektorn, säger Henrik Fritz Poulsen, VD för DSV Road A/S.

Lastbilarna kommer att distribueras över Europa och USA, med 24 fordon som börjar trafikera Danmark under 2024-2025. DSV:s

beslut att satsa på el-lastbilar är ett steg mot att minska utsläppen och öka hållbarheten i företagets verksamhet.

Möter den ökade efterfrågan

Utöver satsningen på el-lastbilar, har DSV nyligen meddelat planer på att expandera sitt logistiknätverk med nya lagerfaciliteter i Europa och Nordamerika. Detta för att möta den ökade efterfrågan på effektiva och hållbara logistiktjänster. Expansionen inkluderar investeringar i nya teknologier för att förbättra lagerhanteringen och minska företagets koldioxidavtryck.

DSV har också ingått partnerskap med flera ledande teknikföretag för att utveckla innovativa lösningar inom transport och logistik. Dessa partnerskap syftar till att integrera avancerad dataanalys och automatisering i DSV:s operativa processer, vilket förväntas öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Sammantaget visar DSV:s initiativ en tydlig ambition att inte bara anpassa sig till den gröna omställningen utan även leda utvecklingen inom hållbar transport och logistik.

Källa: DSV

 

 

 

 

4o