Ambitiösa mål för grön vätgasproduktion under två euro per kilo fram till år 2030 är inte realistiska, enligt ledande branschpersoner.

Vätgasledningar i USA. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: EERE - US Department of Energy, Hydrogen Program, Hydrogen Distribution And Delivery Infrastructure,

Målet att producera grön vätgas för mindre än 2 euro per kilo till 2030 är inte uppnåeligt. Subventionerna räcker inte till för de ambitiösa kostnadsminskningarna, berättade, chefen för regulatoriska frågor och offentliga affärer för Tyskland och European Power-to-X på Ørsted, under toppmötet Hydrogen Insight.

Under ett webbinarium anordnat av Hydrogen Insight framkom det att trots omfattande subventionsprogram och produktionsmål kommer europeiska producenter inte kunna leverera grön vätgas till ett pris under 2 euro per kilo (cirka 21,40 kronor) fram till 2030. Detta trots Europeiska kommissionens mål från 2021 om att producera förnybar vätgas för 1,80 euro per kilo som en del av dess ”Clean Hydrogen Mission”. Kommissionen har även ett mål om att möjliggöra produktion av 10 miljoner ton inhemsk ren vätgas fram till 2030.

Ökade kostnader och marknadsutmaningar i vätgasindustrin

På konferensen Connecting Green Hydrogen Europe 2024 i Madrid konstaterade Javier Goni, VD för gödningsmedelsföretaget Fertiberia, att det för närvarande är omöjligt att producera grön vätgas för mindre än 4 euro per kilo i Europa. Carlos Barrasa, vice VD för rena teknologier hos Cepsa, instämde och angav samma produktionskostnader för Spanien och övriga Europa.

Projektkostnaderna har ökat sedan energipriskrisen 2022 på grund av inflation och högre räntor vilket gjort finansiering dyrare. Goni påpekade att tidigare uppskattningar om vätgaspriser på cirka 2-3 euro per kilo nu är föråldrade och att det kommer att ta tid att nå dessa nivåer.

Mer realistiskt

En rapport från European Hydrogen Council från år 2020 uppskattade att produktionen av förnybar vätgas kunde sjunka till omkring 1-2 euro per kilo (15-30 euro per MWh) till år 2025, men konsultföretaget Aurora uppskattade år 2022 att 3 euro per kilo skulle vara mer realistiskt i början av nästa decennium.

De mest omedelbara efterfrågorna på grön vätgas förväntas komma från gödningsmedelsproducenter och raffinaderier, samt andra industrier som idag använder fossilt baserad vätgas. På längre sikt förväntas ny efterfrågan från sjöfart, flyg och även tunga vägtransporter om rätt infrastruktur finns på plats.

Risk för "nischmarknad"

Dock krävs offentligt stöd för att driva stora projekt för grön vätgas eftersom "betalningsviljan inte finns idag", enligt Hans Olav Raen, VD för Yara Clean Ammonia. Han varnade för att om sektorn fokuserar på att utveckla små vätgasprojekt, riskerar det att bli "en nischmarknad" endast för de företag och konsumenter som är villiga att betala mer för varan.

Övergången till grön vätgas förväntas gå hand i hand med blå vätgas, som produceras från naturgas och kol-fångst och lagringsteknologier, eftersom dessa projekt är mycket enklare och billigare att skala upp, tillade han.

Källa: Hydrogen Insight

 

 

 

 

4