Peab har fått uppdraget att sanera förorenad mark i Norra Djurgårdsstaden

Visionsbild Kolkajen Norra Djurgårdsstaden. Bild: Peab

Peab har fått uppdraget att sanera och stabilisera förorenad mark i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Beställare är Stockholms stad och kontraktssumman uppgår till 140 miljoner svenska kronor.

Bobergsgatan blir huvudgatan i det nya bostadsområdet i Hjorthagen som byggs i flera etapper och är en del av Norra Djurgårdsstaden. I projektet ingår det att sanera totalt cirka 220 000 kubikmeter förorenad jord, varav 55 000 kubikmeter lera ska stabiliseras. Volymerna motsvarar ungefär en meters schaktdjup på fem fotbollsplaner. De sanerade massorna kommer sedan att bli fyllning och utgöra grunden för framtida gator och bostadsområde i norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Projektet är indelat i två faser. Den första fasen har varit att projektera och planera och ta fram de bästa tekniska lösningarna för projektet. Nu går projektet in i fas två som är själva utförandet.

–  Vi har tidigare gjort förberedande arbeten med projektering och ombyggnad av gator i området och ser nu fram emot kommande arbete tillsammans med Stockholms stad, säger Carl Johan Söderberg, regionchef Peab.

 

bild
Carl Johan Söderberg, regionchef Peab. Bild: Peab

 

Bobergsgatan är en del av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm som är ett av Europas största stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

– Vi ingick i en samverkansentreprenad med Peab för ett och ett halvt år sedan. Orsaken var den komplexa föroreningssituationen i området. Under processen har Peab varit konstruktiv och drivande i olika försök och utvärderat möjliga saneringsmetoder i samverkan med vår projektorganisation. Vi ser positivt på samarbetet under fas ett och att det nu i kommande projektfas ska bära frukt och ge den utväxling vi hoppas på, säger Fredrik Bergman, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Uppdraget är en utförandeentreprenad i samverkan och beräknas vara klart i oktober 2022.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2020.