EU förväntas inleda utredning mot kinesisk statsstöd inom vindkraft

Vindpark i kinesiska regionen Guangling. Foto: Wkipedia Common, kredit: Hahaheditor12667

EU-Kommissionen är nära att meddela en utredning riktad mot Kinas vindkraftsproduktion, vilken misstänks för att ha gynnats av snedvridande statsstöd. Detta rör framför allt kinesiska leverantörer av vindkraftverk till projekt i Spanien, Grekland, Frankrike, Rumänien och Bulgarien.

Denna utredning är en del av en bredare granskning som även omfattar Kinas produktion av elbilar och solpaneler. Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrensfrågor inom EU-Kommissionen, väntas lyfta denna fråga i ett anförande i USA.

Växande oro

Bakgrunden är en växande oro för att europeiska vindkraftstillverkare, utan motsvarande stöd, kan drabbas av samma öde som Europas solpanelindustri, vilken till stor del konkurrerades ut av kinesiska aktörer med stöd av statliga subventioner.

EU planerar att använda sig av ett nytt verktyg, kallat "Foreign Subsidies Regulation", som möjliggör åtgärder mot utländska subventioner som snedvrider konkurrensen på den inre marknaden.

Källa: EU-parlamentets tidning