Holmenbruk i samarbete om biogenisk återvinning av koldioxid

Photo: Holmen

Holmen arbetar tillsammans med 17 andra organisationer, inklusive globala tillverkningsjättar, universitet och innovationsexperter, i projektet Flue2chem för att undersöka potentialen i att använda biogena koldioxidutsläpp som en alternativ källa till kol vid tillverkning av hushållsprodukter.

På Holmens bruk i Workington, Storbritannien, har man nu installerat utrustning för att undersöka möjligheten att återvinna biogena koldioxidutsläpp och använda dem vid tillverkning av hushållsprodukter.