Två ledande bussmodeller i fokus: Setra MultiClass och Iveco Crossway

Iveco Crossway och Setra MultiClass. Foto: Sustainable Bus

Setra MultiClass och Iveco Crossway är två framstående modeller inom segmentet för lågentrébussar, som båda nyligen genomgått uppgraderingar. Dessa bussar är utformade för att öka tillgängligheten och främja den ekologiska omställningen inom kollektivtrafiken. Den delvis sänkta golvet möjliggör snabb på- och avstigning samt underlättar tillgängligheten för rullstolsburna genom en enkel, manuellt utfällbar ramp.

Setra MultiClass har introducerat sin nya 500-serie som ett led i utvecklingen från den tidigare 400-serien, som spelade en stor roll för populariteten inom detta segment. Den nya serien erbjuder moderniserade bussar med avancerade hållbarhetsfunktioner.

Olika bränslen

Å andra sidan fortsätter Iveco Crossway att dominera marknaden i Europa och erbjuder modeller som drivs med olika bränslen, inklusive batterielektricitet. Denna modell har anpassats för att möta den växande efterfrågan på alternativa bränslen, speciellt för användning utanför stadsområden. Crossway utmärker sig även genom sin modulära struktur med karossdelar i plast och aluminiumdörrar, samt ett utbud av energihanteringsalternativ som förbättrar bränsleeffektiviteten.

Båda modellerna delar en gemensam framtidssyn som omfattar elektrifiering och hög anpassningsförmåga för att möta kraven från en miljömedveten marknad. De är designade för att över tid integrera helt elektrifierade drivlinor, vilket stöder målet om en koldioxidfri kollektivtrafik. Dessa bussar är inte bara ett transportmedel utan även en del av den större visionen för en hållbar stadsutveckling och mobilitet.

Metro-suburbana tjänster

Med en växande trend mot ekologisk hållbarhet kommer dessa bussmodeller sannolikt att spela en avgörande roll i transformationen av traditionella förortstransporter till mer miljöanpassade, metro-suburbana tjänster. Denna utveckling ställer dock frågan om det fortsatt är motiverat att använda klass II-bussar på vissa linjer, där de specifika konstruktionskraven kanske inte längre är relevanta givet fordonens användning.

Sammanfattningsvis representerar både Setra MultiClass och Iveco Crossway framsteg inom design och teknologi som speglar den pågående förändringen mot mer tillgängliga och miljövänliga kollektivtrafiklösningar.

Källa: Sustainable Bus