Satsar på vätgas för hållbar mobilitet

OKQ8 ska öppna 10 tankställen för vätgas till 2024. Foto: OKQ8

OKQ8 inleder ett samarbete med Everfuel som innebär att företagen gör gemensam sak i utvecklingen av vätgasmarknaden i Sverige. Målet är att möjliggöra ett vätgasnätverk hos OKQ8 de kommande åren och ambitionen är att ha öppnat 10 stationer 2024. Bolagen ser samarbetet som en viktig del i att öka tillgången på grön vätgas som bränsle, en bidragande faktor till ett samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

– Vi vill hjälpa våra kunder ställa om och vätgas är ett spännande alternativ för framtiden och ett viktigt steg för att Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål. Vi behöver starka partnerskap för att möjliggöra snabbt utveckla vätgasmarknaden i Sverige och Everfuel har gedigen kunskap och erfarenhet inom området, säger Karin Hellgren, Kommunikationschef på OKQ8.

Ambitionen är att, till en början, öppna tio vätgastankställen på befintliga OKQ8-stationer senast 2024. Primära förslag är i dagsläget Malmö, Trelleborg, Stockholm och Göteborg samt stationer däremellan. Exakta orter och placeringar kommuniceras löpande. Initialt kommer vätgasnätverket fokusera på tyngre fordon och stadsnära transporter, men även vara öppna för passagerarfordon.

Förhoppningen är att satsningen blir startskottet för vätgas i Sverige och ger fler kunder en möjlighet att ställa om från fossila drivmedel till mer klimatsmarta. Tanken är att tillsammans och i dialog med kunder utveckla fler stationer och öppna dessa allteftersom möjligheten ges.

– Vi behöver starka partners som OKQ8 för att driva omställningen till en utsläppsfri mobilitet. Deras ledande position i Sverige med ett omfattande servicestationsnätverk kompletterar vår expertis inom säker och effektiv produktion, distribution och tankning av grön vätgas till slutanvändare, säger Jacob Krogsgaard, vd på Everfuel.