Vätgasen kan utmana LNG-marknaden

För att vätgasproduktionen ska bli miljömässigt hållbar bör sol- eller vindel användas till elektrolysören. Storskalig vätgasproduktion med solel sker till exempel i Mariestad meddelar kommunen. Där finns en solcellspark bredvid tankstationen för vätgas. Syret förs därefter ut i luften medan vätgasen används som bränsle. Foto: Mariestads Kommun

Vätgasen flyttar fram sina positioner. Cirka 77 procent av dagens kommersiella LNG-utbud kan utmanas i kampen för begränsning av temperaturökningar, visar ny analys från konsultföretaget Wood Mackenzie.

Över tre fjärdedelar av de nya LNG-försörjningarna hotas av andra och mer miljövänliga förnybara energikällor i kampen mot temperaturstegringar, däribland av vätgasen, enligt en analys av energiforsknings- och konsultföretaget Wood Mackenzie.

Konsultföretaget anser att förändringen beror på kraftigt ökande investeringar i förnybar energi och energilagringssystem i energisektorn, liksom ny teknik, som nu införs i ökad utsträckning, medan befintlig teknik har blivit mindre effektiv för dagens behov.