Norden satsar på vätgas med gemensamma krafter

Genom att öka hastigheten för utvecklingen av vind- och solenergi kommer EU-kommissionen att tillhandahålla 80 GW extra för att stödja ökad produktion av grön vätgas. Foto: Nordic Hydrogen Partnership (NHP)

Nordic Hydrogen Partnership (NHP) har fått medel från Nordic Innovation för att utöka samarbetsprojektet för vätgasbaserade tunga transporter i Norden.

Norsk Hydrogenforum rapporterar att Nordic Innovation från 2022 kommer att ge NHP och partners medel för att fortsätta och utöka sina aktiviteter för utrullning av tunga vätgasfordon och infrastruktur genom Next Wave-projektet (Next Nordic Green Transport Wave - Large Vehicles), som en del av programmet «Nordic Smart Mobility and Connectivity».

Andra fas

Norsk Hydrogenforum, Vätgas Sverige, Brintbranchen, Icelandic New Energy, VTT Tech. Research Finland, och Kunskapsstaden Lillestrøm, kommer att samarbeta med Everfuel i denna andra fas av projektet.

Everfuel kommer att gå med i projektpartnerskapet och leda utvecklingen av en mobil HRS. En sådan mobil vätgastankstation kommer att ge potentiella kunder möjlighet att testa grön vätgas som ett alternativt bränsle innan de fattar tyngre investeringsbeslut. 

Eftersom stationen kan flyttas efter behov kan stationen i princip användas som en teststation och fungera som en initial infrastruktur för förstagångsanvändare av grön vätgas.

Tunga fordon

– Under den första fasen av projektet har de nordiska partnerna byggt upp en stark kunskapsbas och utvecklat en gemensam förståelse. Vi vill se Next Wave II lyckas och har därför beslutat att fortsätta vårt stöd till projektet, säger Nina Egeli, Senior Innovation Adviser och Head of Nordic Green Mobility in Nordic Innovation.

– Next Wave-projektet tar upp några av dagens mest angelägna utmaningar inom mobilitetsområdet – hur man kan koldioxidutlösa tunga fordon och därmed bidra till övergripande hållbarhetsmål, samtidigt som det skapar nya möjligheter för nordiska företag, säger Egeli.

EU ökar vätgastakten

Ukraina-invasionen utgör den tragiska bakgrunden för EU att intensifiera sitt arbete med gröna energikällor som vätgas. Norge måste delta i detta arbete, enligt Norsk Hydrogen Forum (NHF).

Förra veckan presenterade EU-kommissionen den nya planen "REPowerEU" som kommer att minska importen av fossila energikällor från Ryssland. Målet är att säkerställa EU tillgång till prisvärd, säker och hållbar energi och samtidigt fasa ut fossila bränslen. 

– Vi måste öka hastigheten i omställningen till gröna energikällor, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

REPowerEU kommer att höja ambitionsnivån från "Fit for 55", för närvarande genom att installera 900 GW vind- och solenergi till 2030. Genom att öka hastigheten för utvecklingen av vind- och solenergi kommer EU-kommissionen att tillhandahålla 80 GW extra för att stödja ökad produktion av grön vätgas.

Vätgasaccelerator

Genom att lansera ett väteacceleratorprogram kommer REPowerEU att stimulera ytterligare 15 miljoner ton förnybar vätgas till 2030. Detta är utöver de 5,6 miljoner ton som redan tillhandahålls under den befintliga vätgasstrategin, och inkluderar 10 miljoner ton importera vätgas från "olika källor, ökad produktion av fem miljoner ton vätgas i EU.

– Med det här acceleratorprogrammet för vätgas är detta i praktiken också en tydlig uppmaning från EU att alla länder nu måste intensifiera produktionen av förnybar energi, säger generalsekreterare Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norska Hydrogen Forum.

Hon menar att de norska myndigheterna nu måste känna till sina besökstider. 

– EU erkänner att de är beroende av att importera vätgas, och det kan ge stora möjligheter för den norska vätgasindustrin. En av punkterna i EU:s handlingsplan är att påskynda godkännandet av nya projekt och minska byråkratin.