Tillgängligheten på HVO100 för den tunga yrkestrafiken ökar

HVO100 till lastbilar finns på allt fler stationer runt om i landet. Foto: OKQ8

IDS, OKQ8:s servicekoncept för den tunga yrkestrafiken i Sverige och Europa, satsar nu stort på att erbjuda Neste My Förnybar Diesel, HVO100, till lastbilar på allt fler stationer runt om i landet. Bara under 2021 har man ökat tillgängligheten med ytterligare nio stationer till totalt 24.

Att IDS, International Diesel Service, stationsnät har fått nio nya tankställen som tillhandahåller HVO100 i Sverige innebär att även den tunga yrkestrafiken har allt större möjlighet att sänka sina koldioxidutsläpp markant.

– Vi ser att intresset för förnybart bränsle ökar stort bland åkerier och lastbilscentraler som kör tyngre ekipage. Genom att tillgängliggöra förnybar diesel på fler stationer skapar vi möjlighet för den tyngre yrkestrafiken att minska sina utsläpp på ett smidigt och enkelt sätt, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8.

Neste MY Förnybar Diesel minskar klimatpåverkan avsevärt och släpper ut betydligt mindre koldioxid än vanlig diesel. Produkten är tillverkad av förnybara råvaror som avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedels- och etanolproduktion.

IDS-stationerna är byggda så att stora tunga fordon kan tankas snabbt och enkelt. Med höghastighetspumparna på stationerna kan man fylla upp 1 000 liter drivmedel på cirka åtta minuter för att sedan komma iväg igen. För att tanka på en IDS-station behövs ett särskilt företagskort med vilket man kan tanka både i Sverige och runt om i Europa.