ABB minskar bränsleförbrukningen hos fartyg

Insikter i fartygens driftdata kan spara upp till 10 procent bränsle. Bild: ABB

Digitala tekniker, inklusive AI, dataintegrering och analyslösningar, förväntas omvandla internationell sjöfart under de kommande decennierna då redarna söker lösningar som gör att de kan öka drifteffektiviteten och hållbarheten och som hjälper till att följa miljöreglerna. En bestående utmaning har varit tendensen att samla in och bearbeta data system för system, snarare än att analysera ömsesidigt beroende operationer. Om man matar datauppsättningar i fristående silor begränsas meningsfulla analyser och potentiella effektivitetsvinster göms i en hel ocean av data.

ABB Ability Genix Industrial Analytics och AI Suite, som nu är tillgängliga för rederier, frigör kraften i avancerade analyser och artificiell intelligens för att driva fram bättre beslut och betydande effektivitetsvinster. ABB uppskattar att djupare insikter i ett fartygs driftdata, förstärkt av AI och analyser som möjliggjorts av ABB Ability Genix, kan resultera i upp till 10 procents bränsleminskningar och därmed reducera kostnaderna och utsläppen. Dessutom förbättrar underhållsbesparingar, som drar nytta av villkorsbaserad övervakning och tidig identifiering av potentiella fel, fartygens drifttid och minskar nödvändiga servicebesök med upp till 30 procent.

Hållbara transporter, inklusive marina fartyg, spelar en viktig roll mot en framtid med lägre koldioxidförbrukning. Då sjöfarten står för upp till 3 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser står marinindustrin under myndighetstryck att halvera sina koldioxidutsläpp per 2050.

– ABB erbjuder nu marinindustrin en skalbar plattform som är tillräckligt flexibel för att klara dagens behov på ett kostnadseffektivt sätt, och som är robust nog att stötta morgondagens ambitioner, säger Jyri Jusslin, chef för Global Service, ABB Marine & Ports.

– Oavsett om målet är att spara bränsle och skära ned på utsläppen, förlänga fartygens drifttid eller förbättra företagets ekonomiska resultat gynnas alla digitaliseringsprojekt av omfattande övervakning och mätning. För att kunna utnyttja digitala analyser till den fulla potentialen krävs att det finns omfattande data.

Med ABB Ability Genix kan marinkunder prenumerera på olika typer av analyser på förfrågan. På så sätt passar lösningen både de redare som tar sina första digitala steg och de som redan ligger väl framme inom digitalisering och ser fram emot att utveckla en mer holistisk strategi för fartygshantering.