Högeffekts-bränsleceller bäddar för miljövänlig sjöfart

Bränslecellsteknik banar väg för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten. Arkivbild

ABB och Ballard har fått ett principgodkännande från DNV avseende konceptet för högeffekts-bränsleceller. Med principgodkännandet på plats kan den gemensamt framtagna lösningen slutföras inom de närmaste åren för tillämpning ombord på en rad olika typer av fartyg.

– Vi är glada över att samarbeta med ABB och Ballard om detta principgodkännande, säger Tuva Flagstad-Andersen, regionchef för Nordeuropa på DNV Maritime.

– Vätgas spelar en viktig roll i energiomvandlingen så det är viktigt att ta fram säkra tekniker som industrin har förtroende för. Som en verifiering i tidig fas av nya designkoncept, baserat på mångåriga, betrodda och oberoende standarder, kan ett principgodkännande bidra till att bygga upp det förtroendet.

Högeffekts-bränsleceller är en flexibel lösning som stöttar energibehoven för en rad olika fartygstyper som kräver flera 3 MW-block med kraft. Ett kryssningsfartyg som trafikerar kustnära områden kan köra antingen helt på bränslecellskraft eller växla över till det i miljömässigt känsliga områden eller utsläppskontrollerade zoner medan en färja i regelbunden trafik med frekventa tankningsmöjligheter kan köra helt på bränslecellskraft.

– ABB:s branschledande erfarenheter inom marina lösningar och Ballards kunnande vid utveckling och driftsättning av bränslecellssystem i megawattskala för landbaserad användning har visat sig vara rätt kombination som gör det möjligt för oss att ta nästa steg i våra gemensamma ansträngningar att göra denna teknik tillgänglig för större fartyg, säger Jesper Themsen, styrelseordförande och vd för Ballard Power Systems Europe.

Utvecklingen av ett koncept för högeffekts-bränslecellssystem bygger på ett samarbete mellan ABB och Ballard. Bränslecellsteknik med nollutsläpp betraktas som en av de mest lovande teknikerna för minskade utsläpp av växthusgaser och driver redan mindre fartyg på korta distanser. Tekniken är snart redo att installeras på större fartyg.

Bränslecellerna omvandlar den kemiska energin från vätgas till elektricitet genom en elektrokemisk reaktion. När förnybara energikällor används till att producera vätgas kan hela energikedjan vara ren. Med en större kraftenhet i megawattskala blir det möjligt att kombinera enheter för att uppnå mycket högre total kraft än vad som är praktiskt möjligt med mindre kraftenheter.