Haldor Topsøe ser stor potential i vätgas

Haldor Topsøe och BASF har meddelat att de har ingått i ett avtal om att erbjuda ammoniakproducenter nya optimeringsmöjligheter. Foto: Haldor Topsøe

Politiskt fokus på vätgas och fallande priser på grön el öppnar möjligheter för danska företaget Haldor Topsøe, som rapporterar stor aktivitet.

- Det har varit en bra sommar för Haldor Topsøes gröna ambitioner, säger Kim Grøn Knudsen, chef för hållbara lösningar, till tidningen Börsen

Bland annat utvecklar Haldor Topsøe anläggningar för elektrolys och därmed för produktion av vätgas, och därför är det glädjande att flera platser i världen kommer att testa och utveckla vätgas som en av framtidens centrala bränslen för industri och transport.

Enkelt uttryckt måste detta göras genom att använda grön el och elektrolys för att omvandla vatten till grönt vätgas, som sedan antingen kan användas som bränsle i till exempel bilar och bussar eller vidare konverteras till andra gröna bränslen.

- Mycket händer just nu - och särskilt i Nordeuropa, där vi har massor av grön kraft, måste vi se till att vi också kan lagra och använda det i några av de svåraste sektorerna, säger Kim Grøn Knudsen till Börsen.

EU presenterade en ny vätestrategi i juli med målet att utöka kapaciteten till 10 miljoner. ton 2030, och i Tyskland kommer regeringen att investera omräknat 220 miljoner kronor i ett vätgasprojekt, medan flera företag i Danmark har föreslagit en vätgasanläggning i området för stor-Köpenhamn.