Omedelbar vätgasproduktion för bränsleceller

Systemet för vätgasproduktion i kombination med en polymerelektrolytbränslecell. Illustration: Jing Liu

Kinesiska forskare har utvecklat en metod för att producera vätgas on-demand, som skulle kunna användas i portabla vätedrivna bränsleceller.

Vätgas är tack vare att den är miljövänlig och prisvärd ett tänkbart alternativ till fossila bränslen, men den är på grund av sin låga densitet svår att transportera på ett effektivt sätt och många metoder för att producera vätgas i farten är långsamma och energikrävande.

Forskare från Chinese Academy of Sciences och Tsinghua University i Kina har använt en legering av gallium, indium, tenn och vismut för att producera vätgas. Vätgasen, som produceras då legeringen kommer i kontakt med en aluminiumplatta nedsänkt i vatten, kan användas i en polymerelektrolytbränslecell, som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi med vatten som enda biprodukt.

- Fördelen med den här metoden är att den skulle kunna förverkliga vätgasproduktion i realtid och on-demand. Det kan erbjuda en möjlighet för en grön och hållbar energiera, säger Jing Liu, som är professor vid Chinese Academy of Sciences och Tsinghua University.