Sverige skriver på deklarationen om hållbart flyg

Målet för Toulousedeklarationen är ett hållbart flyg. Bild: Transportföretagen

Transportföretagen ser positivt på den deklaration om hållbart flyg som nu skrivits på av bland andra Sverige. Deklaration som på engelska heter ”Declaration on future sustainability and decarbonisation of aviation” lades fram vid ett högnivåmöte med EUs transportministrar om hållbart flyg som arrangerades i Toulouse av det franska ordförandeskapet i EU.

För Sveriges del är det den andra viktiga flygdeklarationen om satsningar på hållbart flyg som skrivits på under de senaste månaderna. I november 2021 skrev Sverige och ett stort antal stater bland andra USA, Canada och japan på den COP26 Flygdeklaration som bildar en internationell allians för hållbart flyg. Då liksom nu tar Sverige tillsammans med ett stort antal andra stater på sig ansvaret att aktivt arbeta för utvecklingen av hållbart flyg samt ett stort fokus på internationell reglering av flygets klimatpåverkan.

– Det är viktiga steg som nu tas av EUs medlemsländer och flygindustrin för att visa vägen till ett hållbarare flyg, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Sverige har redan mycket högt ställda klimatmål för flyget men det är helt väsentligt att omställningsarbetet bedrivs tillsammans med andra stater och inom EU för att vi ska hålla jämna steg och för att effekten av ansträngningarna ska bli större. Det är viktigt att vi hanterar flygets klimatpåverkan tillsammans med andra stater i stället för att ensidigt lägga på nationella pålagor eller begränsningar.

I Toulousedeklarationen står man enade kring målet om nettonollutsläpp för flyget till 2050, och bekräftar samtidigt vikten av en holistisk vision för hållbar utveckling som tar full hänsyn till både omställningens miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Deklarationen bekräftar dessutom flygets viktiga roll för att säkerställa och förbättra regional och global multimodal tillgänglighet och som en drivkraft för socioekonomisk utveckling och sammanhållning.