Transportföretagen kommentar reduktionsplikten

Sverige har nu världens högsta dieselpris vilket inte är rimligt, menar Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Transportföretagen understryker vikten av en långsiktig energiproduktion för att klara det långsiktiga miljömålet.

- Många åkeriföretag kämpar med att få kunderna att betala de ökade bränslekostnaderna och boende i stora delar av landet där man är beroende av bilen för en fungerande vardag känner sina plånböcker urgröpas. Sverige har nu världens högsta dieselpris. Det är inte rimligt, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen som en kommentar.

– Om politiken vill sänka de delar av reduktionsplikten som ensidigt ligger på Sverige, så kommer det förmodligen att stärka konkurrenskraften för svenska företag som redan idag står långt framme i den gröna omställningen. Det kan gynna svensk konkurrenskraft och miljön, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

– Kvarstår dock dialogen om hur vi ska klara 70 procentmålet; Om det målet kvarstår, om vi ska klara det, då måste vi diskutera en ny strategi för hur vi ska klara energiproduktionen på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi pratar då både om biodrivmedel men också om elproduktion som kommer bli än viktigare, säger Tina Thorsell.