PacsOn Väst går över till fossilfria transporter

PacsOn Väst går över till HVO100. Fote: PacsOn Väst

PacsOn Väst tar nu nästa steg i sitt hållbarhetsarbete och går över till 100 procent förnybart bränsle i sina lastbilar. Med en egen tank på plats i Falköping minskar man sin miljöpåverkan, samtidigt som man sparar både tid och arbete.

Framöver kommer PacsOn Väst att använda enbart fossilfria och förnyelsebara bränslen i sina egna lastbilar. Man har valt HVO100 som ger en minskning av CO2-utsläppen med ca 90 procent jämfört med fossilt bränsle.

– Vi räknar med att minska våra CO2-utsläpp med ca 300 000 kg/år, vilket motsvarar 55 svenska medborgares årsutsläpp, berättar Johan Liljekvist, VD på PacsOn Väst.

Med en egen tank på plats i Falköping, där bilarna utgår från, ser man till att enbart tanka fossilfritt. Som en bonus effektiviseras arbetet då man slipper att åka och tanka fordonen, vilket gör att det även finns en ekonomisk uppsida, trots att literpriset är något dyrare.

– Som ett ISO-certifierat bolag är målet alltid att hitta metoder som minskar vår miljöpåverkan, säger Johan Liljekvist.

– I början av året gick vi över till att köpa 100 procent grön el. Det här är ytterligare ett steg i rätt riktning, avslutar han.