ISS elektrifierar fordonsflottan

Partnerskapet med LeasePlan kommer att lanseras i Danmark, Tyskland, Norge och Storbritannien. Foto: ISS

ISS har ingått partnerskap med det globala Car-as-a-service-företaget LeasePlan för att minska koldioxidutsläppen från fordonsflottan. Detta är ett av flera hållbarhetsinitiativ som lanseras inom ISS för att uppnå nettonollutsläpps-målet inom samtliga scope till 2040.

Idag har ISS en global flotta med cirka 20 000 fordon som släpper ut 60 000 ton växthusgas om året och 70 procent av ISS fordonsflotta leasas genom LeasePlan. Det nya partnerskapet kommer att handla om samarbete för att accelerera hållbarhetsinitiativen med elektrifiering som huvudfokus. Utöver det kommer ISS och LeasePlan att jobba gemensamt för att optimera fordonsflottan och säkerställa att rätt fordon används inom rätt område.

– Inget företag kan lösa klimatkrisen på egen hand, samarbeten är avgörande för att skapa en mer hållbar framtid. Vi har jobbat med LeasePlan i många år och har redan byggt upp starka relationer med dem, därför är vi väldigt glada att tillsammans jobba för hållbara transporter, vilket kommer vara ett viktigt fokus för ISS framåt, säger Tracy Nilsson, Global Head of Sustainability på ISS World Services.

Detta partnerskap kommer att lanseras i Danmark, Tyskland, Norge och Storbritannien under 2022, följt av fler länder 2023 och framåt. Ytterligare initiativ kommer att tas ut på samtliga ISS marknader för att stötta fordonsflottans nettonoll-resa.