HSB satsar på gröna transporter

Solcellerna på garagets tak laddar Sundsfastigheters elbilar. Foto: HSB

Nu har HSB Sundsfastigheters arbetsfordon bytts ut mot elfordon. Fordon som laddas via nyinstallerade stolpar i parkeringsgaraget, som förses med energi från solpanelerna på taket.

– Det känns fantastiskt att hela fordonsparken nu är eldriven. Det finns ett beslut inom HSB sedan tidigare att våra tjänstefordon ska fasas ut till koldioxidneutrala fordon, och nu har vi på Sundsfastigheter löst det i ett svep, säger Sundsfastigheters chef Marcus Johansson.

De sju nya bilarna, som främst kommer att användas av kundvärdarna som sköter de egna hyresfastigheterna, är av modellen Renault Kangoo Z.E. De gör nu Sundsfastigheters första elfordon, en mindre Volkswagen Up som levererades i våras, sällskap.

Bilarna leasas på tre år, och kommer framöver vara elfordon. När fordonen laddas i parkeringshuset Turning Torso Gallery är de också neutrala sett till elproduktionen, eftersom strömmen i de 21 laddstolparna kommer från 578 nya solcellspaneler på parkeringshusets tak.

– Det har tagit lång tid för allt att falla på plats och vi kunde driftsätta solcellerna alldeles innan bilarna levererades, så det känns onekligen värt det, säger Marcus Johansson.

Solpanelerna förser Gallerys laddstolpar och belysning med ström. Skulle solen inte lysa tillräckligt så förses huset med inköpt el som är så kallat ”grön”, vilket innebär att den är koldioxidfritt producerad.