Second-life batterier från Irizar till Ibils laddstationer för elbilar

Ibil, ett ledande företag inom teknik för laddning av elfordon i Spanien och Portugal, anser sig kunna använda dessa så kallade andra-livslängdsbatterier för att lagra energi på laddningsstationer för elbilar som görs trafikerbara i Repsol-stationerna.

Elbusstillverkaren Irizar har inlett samarbete med företaget Ibil med syfte att tillåta återanvändning av fordonsbatterier, vars effektiva livslängd håller på att ta slut. Det är vanligtvis fallet när den maximala kapaciteten når 80 procent av den ursprungliga kapaciteten.

Det är bekant att batterierna utgör en kritisk del i ett eldrivet fordon. Bilens räckvidd, laddningshastighet och livscykel beror på batterierna. Och de har också en bestämd inverkan på fordonets pris, eftersom de står för upp till 40 procent för bussens pris. För elektriska stadsbussar kan batteriets livslängd uppgå till 15 år, enligt Irizar (andra uppskattningar talar om 7 - 8 år).

Efter denna period måste batterierna ersättas med nya. Ändpunkten för batteriets första liv betyder dock inte att ett bussbatteri är helt värdelöst. Tvärtom! Second-life batterier kan sedan användas i stationära lagringsapplikationer för att stabilisera energibehovet under laddning av elektriska fordon med höga effektnivåer.

Irizar och Ibil meddelar att de har lösningen: inom ramen för deras partnerskap kommer Irizars andra livslängdsbatterier att integreras i Ibils laddstationer för att lagra energi och därmed möjliggör de en minskning av elkraften som krävs för nätet. Detta reducerar driftskostnaderna för infrastrukturen och gör det samtidigt möjligt att bygga infrastruktur för laddning av högre elkraft även på platser där anslutningen till elnätet är mer komplex och dyrare.

Ett annat projekt som tas upp vid återanvändning av andra livslängdsbatterier är det som lanseras av Volvo Bussar i Göteborg, där tillverkaren tillsammans med andra partners arbetar för att installera ellagringssystem i hyreshus med egen elproduktion via solpaneler.

Även en ny produkt från Heliox med InvertedPower går i samma riktning: de två företagen strävar efter att marknadsföra en ny generation av laddningsstationer med hög effekt. Det vill säga laddningsstationer där den energi som matas i fordonet kommer både från nätet och från ett energilagringssystem. Därmed uppnås en högeffekt "sprint" av laddkraften som krävs för tillfällig laddning.