Spendrups ställer om till fossilfria transporter

Spendrups transporter bli r fossilfria  år 2025. Foto: Spendrups

Spendrups tar nu ett stort steg mot att ställa om sina inrikes transporter till att bli fossilfria år 2025. Efter en omfattande upphandling skapas samarbeten med ett flertal transportleverantörer där alla ställer upp på kravet att nå målet till 2025. Redan 2021 kommer majoriteten av transporterna vara fossilfria.

För ett år sedan antog Spendrups målet om fossilfria inrikes transporter till 2025, enligt DLF:s Transportinitiativ. Sedan dess har ettomfattande arbete pågått med att planera hur omställningen ska gå till. Efter en stor upphandling under våren 2020 har Spendrups nu skrivit avtal med ett flertal transportleverantörer, för transporter till och från Spendrups depåer och terminaler – så kallade fjärrfrakter. Upphandlingen medför att Spendrups ökar sitt ägandeskap över transporterna och därmed kan ta ett större ansvar för omställningen till fossilfritt.   

Upphandlingen gällde frakt av nästan 400 000 ton dryck och material, såsom förpackningar, motsvarande 11 000 transporter på ett år. Centralt i upphandlingen var målsättningen om fossilfria transporter 2025.  

– När vi gick in i detta var vi ärligt talat tveksamma till om våra höga krav skulle kunna tillgodoses. Men efter flera månaders förhandlingar kan vi nu glädjas åt att samtliga leverantörer som vi har skrivit avtal med har antagit målet, säger Martin Valdemarsson som är chef för SupplyChain på Spendrups. 

Att ställa om till fossilfria transporter är förenat med flera osäkerheter, kring bland annat bränsletyper och bränsletillgång, och därtill stora investeringar. För att möjliggöra en långsiktig plan för omställning hos transportleverantörerna, har Spendrups gått med på förlängda avtalstider.  

Avtalen är med både stora och små aktörer, såväl nationella som lokala.   Den största leverantören är DSV som kommer att distribuera över hela landet. Andra leverantörer är Jale, Schenker, PALMIB och Kjellbergs. Redan 2021 blir flera varuflöden fossilfria, bland annat leveranserna från Grängesberg till Stockholm. HVO 100 blir det huvudsakliga drivmedlet, och ett fåtal transporter kommer att köras med biogas. Ursprungscertifikat för förnybart bränsle enligt massbalansprincipen kommer också utgöra en del.