Ørsted och Yara kommer att bygga en vätgasfabrik i Nederländerna

Grön ammoniak växer fram som den mest lovande koldioxidneutrala energibäraren för flera energitillämpningar, såsom miljövänligt bränsle för fartyg. Bilden visar ett av Ørsteds fartyg. Foto: Ørsted

Ørsted och världens största tillverkare av gödselmedel, norska Yara, går samman i ett nytt projekt där fossil vätgas kommer att ersättas med förnybar vätgas vid produktion av ammoniak vid en anläggning i Nederländerna.

Nederländska regeringen har också investerat i en vätgasanläggning på 100 megawatt i Danmark.

I Danmark planerar Ørsted, Mærsk och SAS att bygga en anläggning som ska göra vätgas med överskottsel från vindkraft, så kallad Power-to-X, utanför Köpenhamn med en kapacitet på 1,3 gogawatt.  Därtill planerar Danska regeringen också att uppföra två energiöar i Östersjön och Nordsjön med en vindkraftverkseffekt på 5 gigawatt, vilket bland annat ska använda sin överskottsel till vätgasproduktion. 

I Norge planerar BKK, tillsammans med Equinor och franska Air Liquid, att bygga en vätgasanläggning i Mongestad och Statkraft har också gått ihop med ståltillverkaren Celsa för att producera vätgas åt koldioxidutsläppsfri ståltillverkning, likt Hybrit-projektet.

Vätgas kommer även vara en stor del av EU:s återstart av ekonomin och den gröna given. För att deras mål kring bränslet ska uppnås krävs investeringar motsvarande 180 miljarder euro fram till år 2050, enligt ett läckt utkast av Kommissionens nya vätgasstrategi som kommer att läggas fram den 8 juli.