Skapar totallösning för fossilfri e-handelsdistribution

Målet om ett fossilfritt Sverige kräver snabb omställning. Foto: E-tron

E-tron går tillsammans med Chalmers och ett antal andra aktörer ihop för att skapa en lösning för ökad användning av elfordon vid transport av livsmedel i stadsmiljö. Onlineförsäljningen av livsmedel har skjutit i höjden senaste tiden och man hoppas kunna ställa om medan systemet för transporter av livsmedel i städerna fortfarande är i sin linda. Projektet börjar omedelbart och pågår till slutet av augusti 2021.

E-handeln av livsmedel har ökat markant senaste tiden, och det har varit särskilt tydligt under Corona-pandemin. Ökade transporter ger stegrande utsläppsnivåer och för att nå målet om ett fossilfritt Sverige år 2045 krävs en snabb omställning. Projektet kallas ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” och förkortas E-DEL. Deltagarna är förutom E-tron och Chalmers Industriteknik: Gordon Delivery, Coop, Castellum och Stockholms Stad. Projektet E-del finansieras av Triple F.

Transportsektorn står idag för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige. Det är också den sektor som har bäst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri. Omställningen till eltrafik är därför en viktig åtgärd för att minska användandet av fossila bränslen.

– Med detta projekt hoppas vi uppnå en färdig totallösning för fossilfri e-handelsdistribution av livsmedel i stadsmiljö vilket inte bara innefattar själva fordonen utan även hela logistikkedjan. Större lastbilar åker till en centralt placerad omlastningscentral där godset lastas om till mindre eldrivna kylfordon för vidare distribution inne i city. Det ställer inte bara krav på fordonen och smidiga system för omlastning utan även tillgång till markyta centralt, säger Andreas Magnusson, marknadschef på E-tron.

Eldrivna leveranser innebär förutom nollutsläpp även minskad bullernivå. Med projektet hoppas man kunna bidra till positiv utveckling ur flera aspekter.

För att komma snabbt framåt och skapa en lösning som kan testas skarpt så snart som möjligt fokuserar man i projektet på tre prioriterade områden:teknik, infrastruktur och logistik. En av de stora utmaningarna med transport av just livsmedel är att de temperaturkänsliga produkterna måste kylas hela vägen till mottagaren.