Energy Cluster Denmark har säkrat finansiering på mer än 100 miljoner DKK

Glenda Napier, VD för Energy Cluster Denmark. Foto: Energy Cluster Denmark

Under sommaren har den nya nationella klusterorganisationen för energi, Energy Cluster Denmark, säkerställt finansieringen för sex nya energiprojekt till ett totalt värde av mer än 100 miljoner danska kronor, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Energy Cluster Denmark blev verklighet den 1 juli i år genom en sammanslagning av tre danska energikluster Clean Energy, Energy Innovation Cluster och House of Energy med totalt 400 medlemmar och en projektportfölj på 800 miljoner danska kronor. kronor.

- Det är fantastiskt att kunna börja arbeta i den nya klusterorganisationen för att samla in medel för företag och kunskapsinstitutioner och samfinansiera spännande innovationsprojekt, som alla skapas av företagens behov och största utmaningar, säger Glenda Napier, VD för Energy Cluster Denmark.

Innovationsprojekten tar olika utgångspunkter i hela energisektorn: Från utvecklingen av biobränsle för flygplan och fartygstrafik över storskalig elektrisk energilagring till optimering av utnyttjandet av överskottsvärme i fjärrvärmesektorn.

Branschen har en stor aptit för ny innovation och tekniska lösningar, och vi måste bidra till att öka innovationskraften i hela energisektorn genom att underlätta samarbete mellan de mycket stora företagen, små och medelstora företag och kunskapsinstitutioner. Det är så vi ser till att energisektorns största utmaningar släpps loss i innovativa projekt, säger Glenda Napier.