Sweco tar avtal i Polen värt 9,4 miljoner euro

Ska utveckla hantering av översvämningsrisker. Foto: Sweco

Inom ramen för ett konsortium har Sweco undertecknat avtal med den statliga vattenmyndigheten i Polen, State Water Holding Polish Waters, för översyn och förberedelser av planer för hantering av översvämningsrisker. Avtalet är värt 9,4 miljoner euro. 

Översynen och uppdateringen av planerna för hantering av översvämningsrisker i avrinningsområdena berör Odra, Wisla och Pregołja, liksom områden som är utsatta för översvämningsrisk kring floderna Donau, Elba och Njemen.

Uppdraget innefattar också en informationskampanj och rådgivning till allmänheten i de områden som befinner sig nära avrinningsområdena. Översynen och uppdateringen av planerna för hantering av översvämningsrisker förväntas blir färdiga i slutet av första kvartalet 2022.  

Projektet är en del av den polska regeringens mål om anpassning till klimatförändringar och att öka motståndskraften mot naturkatastrofer. Sweco har flera liknanden pågående projekt i Polen och andra länder i Europa.