Sweco presenterar vision för cirkulära samhällen

Den postpandemiska livsstilen ökar attraktionskraften för mindre orter. Foto: Sweco

Sweco presenterar en vision för hur strategisk stadsbyggnad i Norr- och Västerbotten kan möjliggöra cirkulära samhällen. Tack vare satsningar på grön industri kan spillvärme användas för uppvärmning av tusentals bostäder, höghastighetscykelbana och fiskodling. Swecos vision tar avstamp i en workshop där ett fyrtiotal representanter från kommun, region, näringsliv, industri, akademi och experter från Sweco deltog.

Visionen binder samman Luleå och Boden med en tågbro och visar att inom några år kan spillvärme från industrin vara tillräcklig för att värma nya bostäder samt sport- och kulturanläggningar som byggs i närheten av ny infrastruktur i regionen.

– I norra Sverige finns just nu ett unikt fönster att skapa cirkulära samhällen och i hög grad bli självförsörjande på energi och till viss del livsmedel genom att ta vara på spillvärme från den gröna industrin. Men det kräver gemensamma mål om cirkulära flöden och att investeringar i stadsbyggnad samordnas, säger Ulla Bergström, divisionschef Sweco Architects.

Under en tågbro som byggs i luften mellan Boden och Luleå dras ledningar som leder spillvärme från industrin, men även vatten, elektricitet och data. Visionen visar också möjligheter till utbyggnad av kollektivtrafik och utveckling av industriellt bostadsbyggande i trä.

– Den postpandemiska livsstilen påverkar flyttmönster i Sverige när mindre orter får en allt större attraktionskraft, vilket också drar ny kompetens till den gröna basindustrin. Med en tågbro och möjlighet till uppvärmning kan gröna stationssamhällen växa fram längs den nya sträckningen, säger Ulla Bergström.