Färdplaner utarbetas för ett koldioxidsnålt Finland år 2035

Avsikten är att utnyttja färdplanerna i beredningen av den finländska regeringens klimat- och energipolitik. Foto: Finlands Arbets- och näringslivsministerium

Den finländska regeringen kommer att agera på ett sätt som leder till att landet är klimatneutralt 2035 och kommer att bevaka eventuella negativa koldioxidutsläpp kort därefter. Enligt regeringsprogrammet kommer regeringen att i samarbete med branschaktörer att utarbeta sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle.

Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle förutsätter en enorm förändring. Avsikten är att med hjälp av färdplanerna få en exaktare uppfattning om hur omfattande och effektiva åtgärder som behövs och vad blir priset för dessa. Omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle innebär samtidigt en stor möjlighet för Finland, eftersom motsvarande lösningar också behövs i andra länder.

Beredningen av färdplanerna har tagit god fart inom flera sektorer, och merparten av färdplanerna beräknas vara klara i maj–juni 2020.  Avsikten är att utnyttja färdplanerna i beredningen av regeringens klimat- och energipolitik. Dessutom kommer färdplanerna att tas med i programmet för internationell tillväxt.

Färdplanerna utarbetas i samarbete med flera aktörer såväl inom ministerierna som inom respektive sektor i övrigt. Ministeriernas kontaktpersoner nämns nedan, medan kontaktpersonerna för olika sektorer nämns på temasidorna Stora industrisektorer och Andra sektorer.