Västtrafik tar ny miljö- och klimatplan

Fortsatt satsning på elektrifierad trafik krävs för att Västtrafik ska bli fossilfritt till år 2030. Foto: Eddie Löthman

Kollektivtrafiken i Västsverige ska vara helt fossilfri till år 2030. Det är det huvudsakliga målet i Västtrafiks nya miljö- och klimatplan. För att nå målsättningen fortsätter Västtrafik sin storsatsning på elektrifiering av bussar och färjor. Redan idag är 96 procent av kollektivtrafiken fossilfri och nu tas de sista stegen på vägen. På torsdagen tog Västtrafiks styrelse beslut om en ny miljö- och klimatplan för kollektivtrafiken.

– Kollektivtrafiken är redan det mest klimatsmarta sättet att resa och Västtrafik ligger långt fram, men vi kan göra ännu mer. Därför har vi nu tagit beslut om en ny miljö- och klimatplan för Västtrafik som innebär att våra fordon ska vara helt fossilfria senast år 2030, säger Peter Hermansson, styrelseordförande i Västtrafik.

Innan år 2030 ska endast drivmedel från förnybara källor användas inom samtliga trafikslag i den allmänna kollektivtrafiken – buss, spårvagn, tåg och fartyg. 

– Genom att fortsätta ställa höga krav på oss själva och våra trafikföretag minskar vi utsläppen av koldioxid, kväveoxid, partiklar och buller. På så vis gör vi det lättare för människorna i Västsverige att resa och leva mer hållbart, säger Hanna Björk, Västtrafiks hållbarhetschef.

I planen anges flera konkreta steg för att nå målet. All stadstrafik med buss vara elektrifierad senast år 2030, ett arbete som redan är påbörjat. Nästa år kommer Västtrafik vara ledande i Norden på elektrifiering med 230 elbussar i trafik. Bussar utanför städerna ska främst drivas med biogas, flytande biodrivmedel eller el.

Även fartygstrafiken ska elektrifieras. På kortare sträckor kan full elektrifiering vara möjlig medan det på längre sträckor kan krävas fartyg med elhybrid. Idag finns redan elhybridfärjan Elvy i Göteborg. Båttrafik som inte kan elektrifieras ska drivas på flytande biodrivmedel.

På Kinnekullebanan, som är en oelektrifierad järnvägsbana, är målet att tågen ska köras på ökad andel flytande biodrivmedel i framtiden, upp till 100 procent. Ett eventuellt utbyte av tåg skulle också kunna göra det möjligt att köra på batterier eller bränsleceller.