Nytt kontrakt öppnar för första cirkulära ekonomislingan inom kemisk återvinning

Quantafuels första europeiska plast-till-bränsleanläggning etableras i Greenlab Green Industrial Park i Skive, Danmark. GreenLab Skive är en innovativ park som ligger i ett speciellt energi- och resurslandskap i utkanten av Skive. Syftet med GreenLab Skive är att skapa ett av Europas ledande centra för förnybar energi. Foto: Quantafuel

Nytt samarbete banar väg för den första cirkulära ekonomikretsen baserad på kemisk återvinning av avfallsplast.

Resursförvaltningsföretaget Geminor förbinder sig nu att leverera 20 000 ton avfallplast till Quantafuels anläggning för kemiskt återvunnen råvara för ny plastproduktion.

En viktig milstolpe inom plastcirkulärekonomin har därmed uppnåtts eftersom viktiga expertföretag som är engagerade i leverans och återvinning av avfallplast, samt produktion av plastprodukter, har gått samman för att skapa den första kemiska cirkulära ekonomin för avfallsplast.

Under det första kvartalet 2020 kommer det norska företaget Quantafuel att öppna en anläggning i Skive i Danmark och omvandla avfallsplast till kemisk råvara för ny plast och en rad andra kemikalier.

Det tyska kemiska företaget BASF ingick nyligen ett samarbete med Quantafuel och investerade 20 miljoner euro i syfte att säkra och öka Quantafuels framtida produktion.

Enligt avtalet kommer Quantafuel att leverera kemiskt återvunnen råvara från Skive till BASFs tyska produktionsanläggning i Ludwigshafen, där produktionen av de första kommersiella volymerna av plastprodukter, baserade på detta råmaterial, kommer att äga rum.

Genom att skriva ett kontrakt nyligen med Quantafuel slutför resurshanteringsföretaget Geminor slingan i den kommande cirkulära ekonomin för avfallsplast.

Geminor har åtagit sig att årligen leverera 20 000 ton utvald, blandad och behandlad avfallsplast till anläggningen i Skive och därmed säkerställa en jämn produktion av återvunnet kemisk råvara av hög kvalitet för marknaden. Det rör sig om plastavfall som annars skulle förbrännas.

Genom att en mycket större andel plastavfall återvinns till nya produkter, räknar man med att kemisk återvinning ökar återvinningsgraden avsevärt i Europa, med minskat koldioxidavtryck som resultat över hela världen.