Containerreningsverk producerar rent vatten och näringsämnen ur avfallsvatten

Containerreningsverket producerar så rent vatten ur avfallsvatten att vattnet kan användas på nytt t.ex. till bevattning. Kväve- och fosfornäring som produceras ur avfallsvatten kan användas antingen som gödsel eller som jordförbättringsmedel. Kolämnet kan vidareförädlas till aktivt kol, och då är dess värde högre än som enbart bränsle. Foto: VTT

Industrins och samhällets avfallsvatten måste utnyttjas som råvarukälla effektivare än idag. Våren 2019 startade finländska forskningsinstitutet VTT försök på Åland och i Åbo skärgård, under vilka man med ett avfallsvattenreningsverk inbyggt i en container producerar rent vatten ur avfallsvatten samt återvinner näringsämnen och en kolfraktion som avfallsvattnet innehåller.

I innovationsprojektet Resurssikontti 2 (Resurscontainer 2) bygger VTT, tillsammans med sina företagspartner WatMan, Sarlin, Aquaminerals, Nordkalk, Bluet och Ecomation, ett avfallsvattenreningsverk in i en fartygscontainer. Reningsverkets uppgift var att producera rent vatten och ur avfallsvattnet återvinna kväve och fosfor som näringsämnen. Dessutom återvinner reningsverket en kolfraktion som till exempel kan förädlas till råvara för aktivt kol.

Det första objektet som ska piloteras i Resurssikontti 2 under år 2020 är avfallsvatten från fiskförädlingsföretaget Chipsters Food i Mariehamn. Under hösten 2019 flyttades containern till Åbo skärgård för behandling av avfallsvatten från båtar. En viktig samarbetspartner vid behandlingen av avfallsvatten är Håll Skärgården Ren rf.

Den teknik som byggs in i containern testades redan år 2017 i Pargas för behandling av kommunalt avfallsvatten i ett förprojekt som genomfördes i miljöministeriets Raki2-program. Nu är målsättningen att utveckla metoden till en unik kommersiell lösning.

De största nyttorna med resurscontainern är att den är lätt att ta i bruk och lämplig för varierande belastningar. Också möjligheten till samtidig återvinning av näringsämnen och organiskt material gör den intressant.

- Möjligheten att skapa ny affärsverksamhet med mobila reningsverk intresserar företag, men först måste man klarlägga verksamhetens lönsamhet. Baserat på förprojektet är produktion av rent vatten med containerlösningen rimlig ur kostnadssynpunkt. Återvinningen av fosfor och kväve ökar dock processens kostnader. Höga kostnader kan dock motiveras om de återvunna mängderna är tillräckligt stora", konstaterar VTT:s specialforskare Antti Grönroos.

Juha Lintujärvi, verkställande direktör för WatMan som har specialiserat sig på tillverkning av vattenreningsverk i containerstorlek: - Vår målsättning är att, förutom på den finska marknaden, också sälja vattenreningsverk på marknaderna i Asien och Afrika. En del aktörer är intresserade enbart av produktion av rent vatten, medan andra också är intresserade av återvinning av näringsämnen."

Resurssikontti 2-projektet finansieras av Business Finland (co-innovation-finansiering), VTT, Nordkalk, Håll Skärgården Ren rf, Chipsters Food, Bluet och Ecomation. WatMan, Sarlin och Aquaminerals tillför sin egen teknik och kompetens till projektet inom ramen för Business Finlands co-innovation-projekt.

VTT ansvarar i  projektet för design, specificering och testning av avfallsvattenkoncept i containerskala samt en teknisk-ekonomisk bedömning av dem.