Gröna Bilister publicerar rapporten Gröna kommuner på väg

Kommunerna är nyckelspelare i omställningen till fossilfri trafik. Foto: Gröna Bilister

Gröna Bilister presenterar sin nya rapport "Gröna kommuner på väg 2019". Den ger en detaljerad lägesbeskrivning av omställningsarbetet på lokal och regional nivå. De flesta kurvor pekar åt rätt håll, men två trender är illavarslande för omställningen som helhet.

– Vad stort sker, det sker lokalt, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare i Gröna Bilister. Sverige har sina kommuner att tacka för mycket i omställningen till fossilfri trafik. Utan de stillsamma eldsjälarna i kommunhusen hade vi inte haft någon miljöbilsboom för tio år sedan, inget biogasunder, ingen omställning av taxibranschen.

Idag publicerar Gröna Bilister sin nya rapport Gröna kommuner på väg 2019. Här analyseras omställningen av transportsektorn ur ett lokalt perspektiv med utgångspunkt i en omfattande samling kommunala 2030-indikatorer. Analyser görs också på länsnivå och genom att gruppera kommunerna efter typ. På detta vis kan skillnader mellan norra och södra Sverige utläsas, liksom skillnader mellan stad och landsbygd. Siktet är inställt mot målet i klimatlagen att transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70 procent från år 2010 till år 2030.

– De goda föresatsernas tid är förbi, säger rapportförfattaren Per Östborn. Nu måste saker hända. Därför riktar rapporten enbart in sig på vad som verkligen sker ute i kommunerna. Den bortser helt från vackra mål och ambitiösa policydokument.