Lunds kommun startar nationellt innovationsprogram för hållbara städer

Kommer att driva projektet Klimatneutrala Lund 2030. Foto: Lunds kommun

Lunds kommun har fått medel för att driva projektet Klimatneutrala Lund 2030 från Viable Cities, det nationella strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Fredagen den 8 november är det uppstartsträff för projektet där Lunds kommun, forskare, näringsliv och ideella aktörer ska samarbeta för att ta sig an gemensamma klimatutmaningar.

Lund är en av nio svenska kommuner som fått medel från Viable Cities för att arbeta med denna frågeställning tillsammans med forskningsinstitutioner, näringsliv och civilsamhälle i projektet klimatneutrala Lund 2030. Lunds kommunala organisation är redan på god väg att bli fossilfri. En ännu större utmaning är klimatneutralitet för det geografiska området Lund, inklusive alla som bor och verkar här. För att tackla denna utmaning krävs samarbeten mellan kommunen och andra aktörer i samhället:

– Vi vill fortsätta vara en ledande och innovativ klimatkommun, så därför är projektet mycket stimulerande och viktigt. Som kommun kan vi göra en hel del för att bidra till att minska det geografiska områdets samlade utsläpp. Men för att nå ner till noll krävs samarbete som underlättar för medborgare och näringsliv att minska sin klimatpåverkan, säger Camilla Neptune, (L) ordförande kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.

Projektet ska utmynna i en handlingsplan med konkreta idéer för att arbeta mot att bli ett klimatneutralt Lund. Den 8 november är det dags för uppstartsmöte med inbjudna från kommun, näringsliv och civilsamhälle.

– Vi ser att intresset för att delta i projektet är stort. I dagsläget är närmare 100 personer anmälda, vilket verkligen känns roligt! säger Adam Wadsten.

I projektet är även ungas deltagande extra prioriterat. I ett samarbete med Naturskyddsföreningen kommer kommunen bland annat att genomföra ett antal hackatons för klimatet med unga deltagare.